Over indicatiestelling, voorziening en de toeleiding jeugdige naar die voorziening.

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet * a

8,5 Cursisten beoordeling
Data:
4 oktober 2018 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Extra info:
De tijdsinvestering (bijeenkomst en zelfstudie) is 5 uur.
Prijs: € 420,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 8,5
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Samenvatting
De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders.
Ook hebben wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen van de kindregelingen, de wet langdurige zorg en de wijzigingen in de Wajong.
Voorts moet bij de uitvoering rekening worden gehouden met complex overgangsrecht.
Bovenal gaan vele cliënten er door de wijzigingen op achteruit met als gevolg dat er veel bezwaarschriften worden ingediend.
Al met al een wijziging in het sociaal domein die zich eens in de twintig jaar voordoet! Na deze cursus ben je helemaal voorbereid op deze wijzigingen.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-to-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Met deze cursus krijgen de deelnemers kennis van de structuur, uitgangspunten en hoofdlijnen van de nieuwe Jeugdwet.

Overig
Deze cursus is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op. Deze cursus maakt deel uit van de driedaagse leergang Sociaal Domein.

Programma

Inhoud
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:
- de opbouw van de Jeugdwet
- de wijze waarop gemeenten de verlening van jeugdzorg nader kunnen invullen
- doelgroep
- indicatiestelling
- welke zorg wordt geleverd
- andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet
- kwaliteit en klachtrecht
- toezicht en handhaving
- bekostiging
- gegevensverwerking en privacy
- relatie met andere wetten
- en overgangsrecht

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze cursus je een bewijs van deelname

Voorafgaand ontvang je materiaal.

Docenten

mr. dr. drs. Lieske de Jongh
advocaat werkzaam op de sectie Gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Samenvatting
De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders.
Ook hebben wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen van de kindregelingen, de wet langdurige zorg en de wijzigingen in de Wajong.
Voorts moet bij de uitvoering rekening worden gehouden met complex overgangsrecht.
Bovenal gaan vele cliënten er door de wijzigingen op achteruit met als gevolg dat er veel bezwaarschriften worden ingediend.
Al met al een wijziging in het sociaal domein die zich eens in de twintig jaar voordoet! Na deze cursus ben je helemaal voorbereid op deze wijzigingen.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-to-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Met deze cursus krijgen de deelnemers kennis van de structuur, uitgangspunten en hoofdlijnen van de nieuwe Jeugdwet.

Overig
Deze cursus is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op. Deze cursus maakt deel uit van de driedaagse leergang Sociaal Domein.
Inhoud
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:
- de opbouw van de Jeugdwet
- de wijze waarop gemeenten de verlening van jeugdzorg nader kunnen invullen
- doelgroep
- indicatiestelling
- welke zorg wordt geleverd
- andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet
- kwaliteit en klachtrecht
- toezicht en handhaving
- bekostiging
- gegevensverwerking en privacy
- relatie met andere wetten
- en overgangsrecht

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze cursus je een bewijs van deelname

Voorafgaand ontvang je materiaal.
mr. dr. drs. Lieske de Jongh
advocaat werkzaam op de sectie Gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Leergang Sociaal Domein 2018 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*a
8,3
NOvA 15 J (PO)
€ 1200,-
20-09-2018
Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname**a
7,0
NOvA 5 J (PO)
€ 420,-
27-09-2018
Actualiteiten Familie- en Jeugdrecht**a
8,2
NOvA 6 J (PO)
€ 549,-
27-11-2018
De Wmo in de bezwaar- en beroepsprocedure**a
8,5
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
14-11-2018