Terug
Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet * a
nu inschrijven
-

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet * a

Datum

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)
8,5 Cursisten beoordeling
8,5 Cursisten beoordeling

Prijs: € 420,- (excl. btw)

nu inschrijven
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Cursus informatie Samenvatting
De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders.
Ook hebben wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen van de kindregelingen, de wet langdurige zorg en de wijzigingen in de Wajong.
Voorts moet bij de uitvoering rekening worden gehouden met complex overgangsrecht.
Bovenal gaan vele cliënten er door de wijzigingen op achteruit met als gevolg dat er veel bezwaarschriften worden ingediend.
Al met al een wijziging in het sociaal domein die zich eens in de twintig jaar voordoet! Na deze cursus ben je helemaal voorbereid op deze wijzigingen.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-to-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Met deze cursus krijgen de deelnemers kennis van de structuur, uitgangspunten en hoofdlijnen van de nieuwe Jeugdwet.

Overig
Deze cursus is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op. Deze cursus maakt deel uit van de driedaagse leergang Sociaal Domein.
Cursus programma
DatumBegintijdEindtijd
04-10-201810:0016:30
Inhoud
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:
- de opbouw van de Jeugdwet
- de wijze waarop gemeenten de verlening van jeugdzorg nader kunnen invullen
- doelgroep
- indicatiestelling
- welke zorg wordt geleverd
- andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet
- kwaliteit en klachtrecht
- toezicht en handhaving
- bekostiging
- gegevensverwerking en privacy
- relatie met andere wetten
- en overgangsrecht

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze cursus je een bewijs van deelname

Voorafgaand ontvang je materiaal.
mr. dr. drs. Lieske de Jongh
Rechter in opleiding bij de Rechtbank Gelderland
Naast docent bij OSR is Lieske de Jongh sinds dit voorjaar Rechter in opleiding bij de Rechtbank Gelderland. Daarvoor heeft zij gewerkt als Advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten en notarissen. Haar specialisaties liggen op het terrein van de jeugdzorg, GGz, (voormalige) AWBZ-zorg, zorgcontractering, privacyvraagstukken, materiële controles en het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht (waaronder de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de NZa). Verder is zij goed bekend met de nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet langdurige zorg, Jeugdwet, het Besluit zorgverzekering en de verschillende wijzigingen van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 09:00 - 17:00