Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Actualiteiten Procedurerichtlijn ** a
-

Actualiteiten Procedurerichtlijn ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Gefocust op de problemen en uitdagingen in de advocatenpraktijk
  • De cursus staat onder leiding van een uitgebreid en ervaren docententeam afkomstig uit o.a. de rechterlijke macht, advocatuur en IND
5
Informatie Actualiteiten Procedurerichtlijn Actuele cursus Procedurerichtlijn
Als advocaat vreemdelingenrecht wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen van de Vreemdelingenwet sinds de implementatie van de Procedurerichtlijn. Met deze opleiding ben je in één dag helemaal up-to-date. In deze unieke en interactieve cursus bespreken we de belangrijkste en laatste veranderingen en de implicaties voor de uitvoeringspraktijk van advocaten, waaronder de Afdelingsuitspraken van 13 april jl.

Op 20 juli 2015 trad de gewijzigde Vreemdelingenwet in werking in verband met de implementatie van Procedurerichtlijn 2013/32/EU. Dat bracht een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee. Zo kent de wet bijvoorbeeld nieuwe afdoeningsmodaliteiten, is de regelgeving met betrekking tot herhaalde aanvragen veranderd en het vereiste van volledige en ex nunc toetsing door de rechter in beroep.

De uitvoeringspraktijk heeft inmiddels kennis gemaakt met alle veranderingen en jurisprudentie van rechtbanken en AbRvS geeft invulling of uitleg aan de nieuwe begrippen.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
De cursus staat onder leiding van een uitgebreid en zeer ervaren docententeam afkomstig uit onder andere de rechterlijke macht, advocatuur en IND om zo de meest actuele inbreng vanuit alle hoeken te garanderen. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Het belooft een heel levendige dag te worden!

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- is jouw kennis over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de Procedurerichtlijn op peil;
- kun je deze kennis toepassen in jouw praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Overig
De cursus is bedoeld voor advocaten die hun kennis over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de Procedurerichtlijn op peil willen houden.
Programma Actualiteiten Procedurerichtlijn Inhoud
Op de cursusdag worden vier onderwerpen uitvoerig besproken en vanuit de meest relevante hoeken toegelicht.

1. De motiveringsplicht ingeval van verlening van subsidiaire bescherming en de (on)mogelijkheid van doorprocederen.

2. Medisch steunbewijs en medische advisering. Welke onderzoeken laat de IND verrichten, hoe wordt medische informatie gewogen?

3. De verhouding tussen artikel 4:6 Awb en artikel 30a lid 1 sub d Vw 2000 (niet ontvankelijk wegens ontbreken van nieuwe elementen en bevindingen). Betekenis van niet-implementatie van artikel 40 lid 4 PRi (verwijtbaarheid).

4. Het volledige en ex nunc onderzoek naar feitelijke en juridische gronden (artikel 83a Vw). De intensiteit van de toetsing door de rechter is anders dan voorheen in de praktijk van terughoudende/marginale toetsing. Wat is de impact daarvan op de van de zijde van de vreemdeling aan te voeren gronden in beroep?

Natuurlijk komen de gevolgen van de Afdelingsuitspraken van 13 april jl. aan bod waarin de Afdeling onder andere heeft laten weten dat de bestuursrechterlijke toetsing van de inschatting van de geloofwaardigheid van het asielrelaas intensiever zal zijn dan tot nu toe gebruikelijk was. Wat betekent dit voor de advocatuurlijke praktijk per heden?

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Inbreng van topdocenten vanuit rechterlijke macht, advocatuur en IND. Zij behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00