In deze cursus actualiseer en verdiep je jouw kennis van het Europees migratierecht

Actualiteiten EU Handvest ** a

8,2 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

In deze cursus actualiseer en verdiep je jouw kennis van het Europees migratierecht

Aantal punten:
NOvA 3 J PO
Prijs: € 295,-
(excl. btw)
  • Unieke actualiteitenbijeenkomst!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Deze unieke cursus is bedoeld voor advocaten en juristen die meer kennis willen vergaren en meer inzicht willen krijgen in de doorwerking van het EU-Handvest en de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechters. Na het volgen van deze cursus weet je hoe je de in de EU-Handvest geboden waarborgen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de nationale gerechten zo adequaat mogelijk voor je cliënten kunt inzetten en hoe je met de ontwikkelingen in deze jurisprudentie kunt omgaan.

De cursus schetst een globaal beeld van het EU-Handvest. Aan de orde komen o.a.: de reikwijdte van het EU-Handvest; de interpretatie van nieuwe grondrecht bepalingen uit het Handvest; de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Type
Actualiteitenbijeenkomst

Leerresultaten
Na afloop van de cursus heb je een overzicht van belangrijke voor de reguliere rechtspraktijk relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie. En belangrijker nog, je weet wat je hiervan kunt inzetten voor jouw cliënten.

Overig
Deze unieke actualiteitencursus is bedoeld voor de advocaat met ervaring in het vreemdelingenrecht en (basis)kennis van de uitgangspunten van het Europees recht (voorrang en directe werking). De nadruk ligt op de recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Programma

Programma

Inhoud
Je krijgt een overzicht van belangrijke voor de reguliere rechtspraktijk relevante en actuele Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.