Regelmatig bijtanken in het Europees migratierecht is noodzakelijk om niet stil te komen staan.

Actualiteiten EU-migratierecht II (asiel) ** a

7,4 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Regelmatig bijtanken in het Europees migratierecht is noodzakelijk om niet stil te komen staan.

Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk van de ervaren vreemdelingenadvocaat!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet je dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse realiteit. Dat geldt voor Unieburgers, derdelanders migranten, vluchtelingen en asielzoekers. De gevolgen ervan zijn ingrijpend. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door. In dat kader zijn het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en het Gemeenschappelijk Europees Immigratiebeleid van belang. In deze cursus krijg je een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie.

Type
Actualiteitenbijeenkomst/Cursus/Training/Leergang.
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus is jouw kennis over het Europees migratierecht (nadruk op asiel gerelateerd) weer actueel en verdiept.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen*:
- Richtlijn gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG, m.n. Hoofdstuk V)
- Dublin Verordening (Verordening 343/2003 en Vo 1560/2003)
- Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG)
- Definitierichtlijn (Richtlijn 2004/83/EG)
- Procedurerichtlijn (Richtlijn 2005/85/EG)
- Recente EU-maatregelen over asielregelgeving
- Relevantie van EHRM-jurisprudentie voor het EU-migratierecht

*Omdat het niet mogelijk zal zijn om alle genoemde onderwerpen binnen het tijdsbestek van de cursus te behandelen is deze opsomming indicatief bedoeld. De keuze van de onderwerpen door de docenten zal sterk afhankelijk zijn van de actuele ontwikkelingen en de te verwachten relevantie ervan voor de rechtspraktijk.

Werkwijze
Deze actualiteitenbijeenkomst sluit volledig aan op de praktijk.
Je werkt, aan de hand van een enkele casus, groepsgewijs en onder begeleiding van twee docenten aan oplossingen volgens huidig en nieuw recht. Zo wordt het voor jou helder hoe je het ‘nieuwe’ gemeenschapsrecht dient toe te passen.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.