Het Europees migratierecht ontwikkelt zich in rap tempo. Tijd om bij te tanken met actuele kennis

Actualiteiten EU-migratierecht II (asiel) ** a

9,0 Cursisten beoordeling
Data:
24 november 2017 (toon tijden)
Ook gegeven op:
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk van de ervaren vreemdelingenadvocaat!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in het Europees migratierecht
Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet je dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse realiteit. Dat geldt voor Unieburgers, migratie van derdelanders, vluchtelingen en asielzoekers. De gevolgen van het Europees migratierecht zijn ingrijpend. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door. In dat kader zijn het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en het Gemeenschappelijk Europees Immigratiebeleid van belang.

In deze cursus krijg je een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo ben je in één dag weer helemaal up-to-date. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het migratierecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- is jouw kennis over het Europees migratierecht (nadruk op asiel-gerelateerde onderwerpen) weer actueel en verdiept;
- kun je deze kennis toepassen in je dagelijkse praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Programma

Programma

De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen*:

- Richtlijn gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG, m.n. Hoofdstuk V)
- Dublin Verordening (Verordening 343/2003 en Vo 1560/2003)
- Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG)
- Definitierichtlijn (Richtlijn 2004/83/EG)
- Procedurerichtlijn (Richtlijn 2005/85/EG)
- Recente EU-maatregelen over asielregelgeving
- Relevantie van EHRM-jurisprudentie voor het EU-migratierecht

*Omdat het niet mogelijk zal zijn om alle genoemde onderwerpen binnen het tijdsbestek van de cursus te behandelen, is deze opsomming indicatief bedoeld. De keuze van de onderwerpen door de docenten zal sterk afhankelijk zijn van de actuele ontwikkelingen en de te verwachten relevantie ervan voor de rechtspraktijk.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je werkt, aan de hand van een enkele casus, groepsgewijs en onder begeleiding van twee docenten aan oplossingen volgens huidig en nieuw recht. Zo wordt het voor jou helder hoe je het ‘nieuwe’ gemeenschapsrecht dient toe te passen. We bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Karin Zwaan
coördinator van het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

Marieke van Eik
advocaat bij Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers, Amsterdam

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.