De ontwikkelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand gaan razendsnel. Weet waar u recht op hebt!

Actualiteiten gesubsidieerde rechtsbijstand en proceskosten ** a

7,4 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Mediator
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving en de meest recente relevante jurisprudentie worden uitgebreid met je doorgenomen. Ook aan het aspect proceskosten(veroordeling) zal aandacht worden besteed. Deze actualiteitencursus bied je handvatten en tips voor je dagelijkse praktijk. Desgewenst kun je jouw vragen vooraf kenbaar maken aan de docenten.

In deze tijd regel je als advocaat zelf jouw zaken met de Raad, daarvoor is het noodzakelijk dat je over de nodige kennis beschikt en in staat bent relevante wetgeving en uitvoeringsregels toe te passen. Dit ligt ook ten grondslag aan de High Trust-samenwerking met de Raad, gekenmerkt door de begrippen compliance, transparantie, vertrouwen en begrip. De gesubsidieerde rechtsbijstand verandert voortdurend.

Type
Actualiteitenbijeenkomst

Leerresultaten
Na het volgen van deze cursus ben je helemaal up to date voor wat betreft de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) en de ontwikkelingen rondom rechtsbijstand binnen het stelsel.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend en levert je 5 PO NOvA-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Programma (onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen):

Wet- en regelgeving
- Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen.
- Wijziging op Besluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
- Besluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
- Besluit tot wijziging van de verrekeningsbevoegdheid van de Raad voor Rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Inhoudelijk
- ontwikkelingen gesubsidieerde rechtsbijstand: recent en toekomst
- pilots selectie aan de poort
- verplichtingen advocaat op grond van de toevoeging
- inschrijfvoorwaarden advocatuur: algemeen en specialisaties Technisch
- webportal Mijn RvR: toevoegingen aanvragen en declareren
- Kenniswijzer: werkinstructies en bepalen zaakcode
- zelfredzaamheid rechtzoekende i.c.m. voorliggende voorzieningen
- bereik toevoeging: LAT/ advies/ procedure, ondergrens
- declareren: wat is relevant? Urenstaten, kilometers, zittingstoeslagen
- samenhangende zaken: wanneer sprake van samenhang? Hoe om te gaan met combinatie eigen bijdragen en betalende cliënt
- bewerkelijke zaken: motiveren
- herziening, bezwaar en beroep: wie is belanghebbende?
- eigen bijdrage: hoe te bepalen? Wanneer tweede eigen bijdrage? Is in de eigen bijdrage BTW begrepen?
- hardheidsclausule eigen bijdrage in personen- en familierechtzaken
- hercontrole van het inkomen: gevolgen?
- resultaatbeoordeling
- incasso: bevelschrift tevens voor griffierecht en verschotten Varia
- High Trust en compliance
- Maatregelenbeleid RvR

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.