Brabantse advocaten: bestemd voor advocaten in de arrondissementen 's-Hertogenbosch, Breda en Middelburg.

Actualiteiten Ondernemingsrecht ** a

8,8 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Brabantse advocaten: bestemd voor advocaten in de arrondissementen 's-Hertogenbosch, Breda en Middelburg.

Doelgroepen:
Advocaat-stagiaire, Advocaat
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 292,50
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Tijdens de cursus worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht en van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht behandeld. Voor wat betreft het ondernemingsrecht worden de actuele jurisprudentie van de Hoge Raad, de lagere rechters en de Ondernemingskamer alsmede de laatste wijzigingen in de wetgeving besproken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: bestuurdersaansprakelijkheid, financiering van de onderneming, tegenstrijdig belang, borgtocht, 403-verklaring en ontslag statutair directeur. Voor wat betreft het insolventierecht kunt u denken aan onderwerpen als de Pauliana, zekerheden, betaling en verrekening, onverschuldigde betaling aan de faillissementsboedel en faillissement en fiscus

Leerdoelen

Overige informatie

Cursustijden:
14:45 uur: ontvangst met koffie/thee
15:00 uur: start cursus
16:00 uur: koffie/theepauze
16:15 uur: vervolg middagprogramma
17:15 uur: warme maaltijd
18:15 uur: start avondprogramma
19:15 uur: koffie/theepauze
19:30 uur: vervolg avondprogramma
20:30 uur: einde cursus


Let op! Voor de cursussen van de SBA kan geen annuleringsverzekering worden afgesloten.

Programma

Programma

Afhankelijk van de actualiteit worden de onderwerpen gekozen. Vaak voorkomende, dan wel recente onderwerpen zijn:
Insolventierecht:
Overeenkomst algemeen
Arbeidsovereenkomst
Pauliana
Zekerheden
Betaling en verrekening
Onverschuldigde betaling aan de faillissementsboedel
Internationaal insolventierecht
Faillissement en fiscus

Ondernemingsrecht:
Ontwikkelingen in wetgeving
Oprichting van de BV
Enquêterecht
Bestuursaansprakelijkheid
Tegenstrijdig belang
Afgeleide schade
Processuele vragen
Stemrecht op aandelen
Aandelen koop
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ontslag van bestuurders
Personenvennootschap

Mededingingsrecht:
Kartelverbod uit artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 6 Mededingingswet
Het verbod op misbruik maken van een machtspositie zoals neergelegd in artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 24 Mw
Regels inzake fusiecontrole

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.