Overzicht van het actuele sociaal zekerheidsrecht, zoals de betekenis van de WWZ voor de WW

Actualiteiten Sociale Zekerheid 2017 ** a

8,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Overzicht van het actuele sociaal zekerheidsrecht, zoals de betekenis van de WWZ voor de WW

Data:
6 december 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Docenten:
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Bewindvoerder, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Cursus over de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen, dus WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante AWB aspecten komen aan de orde.

De Werkloosheidswet (WW) werd onder de WWZ ingrijpend gewijzigd. De bedoeling hiervan is dat de WW werklozen moet stimuleren om actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk.
De WWZ regelt daarom veranderingen in de duur van de WW- ( en WIA!-) uitkering. Maar met invoering van de WWZ is de beëindigingspratijk tijdens ziekte rigoureus gewijzigd.
Weet u wat het beleid van UWV op dit punt is?
En wat verandert er nog verder nog in de WW? Maar ook in de WAO/WIA praktijk?

Type
Actualiteitenbijeenkomst.
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Cursus over de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht: de gevolgen van de WWZ voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend en levert je 5 PO-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Programma wordt later bekend gemaakt

Werkwijze
Deze actualiteitenbijeenkomst sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een bewijs van deelname.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Kerstin Hopman
advocaat bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman te Alkmaar.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.