Overzicht van het actuele sociaal zekerheidsrecht, zoals de betekenis van de Wwz voor de WW

Actualiteiten Sociale Zekerheid 2018 ** a

8,3 Cursisten beoordeling
Data:
6 december 2018 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Bewindvoerder, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Extra info:
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.
Prijs: € 549,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 8,3
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Volledig up-to-date in sociale zekerheid
Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociale zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitenbijeenkomst ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving én jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen. Zo werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist.

De Werkloosheidswet (WW) werd onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingrijpend gewijzigd. De bedoeling hiervan is dat de WW werklozen moet stimuleren om actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk. De Wwz regelt daarom veranderingen in de duur van de WW-uitkering (en WIA-uitkering!). Maar met invoering van de Wwz is de beëindigingspraktijk tijdens ziekte rigoureus gewijzigd.

Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? Wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? Wat is nu het beleid van het UWV? En wat verandert er nog verder nog in de WW, de WAO en de WIA? Deze actualiteitencursus geeft je concrete antwoorden op vragen uit jouw praktijk.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in sociale zekerheid. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
- ken je de gevolgen van de Wwz voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO;
- weet je wat er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak is gebeurd;
- kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.

Programma

Inhoud
Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? En wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? In een dag behandelen we de actuele ontwikkelingen in sociale zekerheid.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod zullen komen:

- Inschakeling medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidszaken ofwel de gevolgen van het Korosec-arrest
- Duurzaamheid
- WIA en inkomsten
- Sanctiemogelijkheden eigenrisicodragers ZW, WW en WIA
- De WIA-keuring in de Ziektewet, ofwel wet modernisering ziektewet
- Het (verruimde!) toetsingskader van art 4:6 AWB
- Stand van zaken dringende reden
- Vrijwillig vertrek en verwijtbaar werkloos
- Buiten toepassing laten van verschillende Dagloonregels door Centrale Raad van Beroep (CRvB)
- Afwijkingsmogelijkheden van dwingend recht
- Ontvankelijkheid en digitale verzending

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

mr. Kerstin Hopman
advocaat bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman te Alkmaar.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Volledig up-to-date in sociale zekerheid
Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociale zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitenbijeenkomst ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving én jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen. Zo werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist.

De Werkloosheidswet (WW) werd onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingrijpend gewijzigd. De bedoeling hiervan is dat de WW werklozen moet stimuleren om actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk. De Wwz regelt daarom veranderingen in de duur van de WW-uitkering (en WIA-uitkering!). Maar met invoering van de Wwz is de beëindigingspraktijk tijdens ziekte rigoureus gewijzigd.

Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? Wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? Wat is nu het beleid van het UWV? En wat verandert er nog verder nog in de WW, de WAO en de WIA? Deze actualiteitencursus geeft je concrete antwoorden op vragen uit jouw praktijk.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in sociale zekerheid. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
- ken je de gevolgen van de Wwz voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO;
- weet je wat er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak is gebeurd;
- kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.
Inhoud
Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? En wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? In een dag behandelen we de actuele ontwikkelingen in sociale zekerheid.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod zullen komen:

- Inschakeling medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidszaken ofwel de gevolgen van het Korosec-arrest
- Duurzaamheid
- WIA en inkomsten
- Sanctiemogelijkheden eigenrisicodragers ZW, WW en WIA
- De WIA-keuring in de Ziektewet, ofwel wet modernisering ziektewet
- Het (verruimde!) toetsingskader van art 4:6 AWB
- Stand van zaken dringende reden
- Vrijwillig vertrek en verwijtbaar werkloos
- Buiten toepassing laten van verschillende Dagloonregels door Centrale Raad van Beroep (CRvB)
- Afwijkingsmogelijkheden van dwingend recht
- Ontvankelijkheid en digitale verzending

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.
mr. Kerstin Hopman
advocaat bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman te Alkmaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname**a
7,0
NOvA 5 J (PO)
€ 420,-
27-09-2018
Leergang Sociaal Domein 2018 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*a
8,3
NOvA 15 J (PO)
€ 1050,-
20-09-2018
De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure*
8,6
NOvA 10 J (PO)
€ 949,-
18-10-2018
Actualiteitencursus sociale zekerheidszaken**a
9,3
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
21-11-2018
Effectief handelen in Inspectie SZW-zaken*
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
vooraankondiging