Zeer actuele cursus over Wmo en Wlz in het Nederlandse zorgstelsel en de rechterlijke toetsing van besluiten op dit gebied.

Actualiteiten Wmo & Wlz **

8,6 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bewindvoerder, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met toonaangevende docenten, zowel een gespecialiseerd rechter en een gespecialiseerde advocaat
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Cursus actuele thema’s Wmo en Wlz
Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van Wmo en Wlz. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

De cursus gaat in op recente en belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving en beleid. Daarbij komt ook de omvang en intensiteit van de rechterlijke toetsing van besluiten aan de orde.

We bespreken welke plaats de wetten Wmo en de Wlz innemen in het zorgstelsel in Nederland. Een aantal essentiële onderdelen staat hierbij centraal, zoals de inhoud van de begrippen ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz). Verder behandelen we de procedure om het recht geldend te maken en begrippen als zelfredzaamheid, participatie, permanent toezicht en compensatieplicht.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt op het gebied van Wmo en Wlz. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Om jou optimaal te laten leren, ondersteunen de docenten interactie tijdens onze opleidingen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je jouw strategie ontwikkeld of verbeterd om in dit type zaken jouw belangen met succes te verdedigen.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.

Programma

Programma

Inhoud
Wmo:
- Bespreking begrip maatschappelijke ondersteuning.
- Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger.
- Inzet eigen kracht en sociaal netwerk.
- Verwijzing naar algemene voorzieningen.
- Melding, onderzoek en aanvraag, meewerkplicht cliënt.
- Bewijslast ten aanzien van beperkingen, behoefte aan begeleiding en opvang
- Omvang compensatieplicht bij maatwerkvoorzieningen.
- Relatie met Zvw en Wlz.

Wlz:
- Toegangscriteria Wlz.
- Wanneer is er recht op langdurige zorg?
- Aanvraag en onderzoek, kwaliteit van het onderzoek en advies.
- Vormen van zorg.

Enige tijd voordat de cursus plaatsvindt, stellen we het actuele programma (opnieuw) vast.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Leergang Sociaal Domein 2018 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*a
8,0
NOvA 15 J (PO)
€ 1050,-
22-03-2018
Basiscursus Participatiewet*a
6,5
NOvA 5 J (PO)
€ 490,-
22-03-2018
Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet*a
8,2
NOvA 5 J (PO)
€ 420,-
29-03-2018
Actualiteiten Participatiewet**a
8,6
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
20-04-2018
Basiscursus Participatiewet*a
6,5
NOvA 5 J (PO)
€ 490,-
20-09-2018