Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Actualiteitencursus gezondheidsrecht * a
-

Actualiteitencursus gezondheidsrecht * a

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 3 JPO

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Actualiteitencursus gezondheidsrecht In het gezondheidsrecht wordt continu gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het versterken van de rechtspositie van de patiënt en het verzekeren van voldoende zorg. Om dit te realiseren is een ingenieus stelsel van privaat- en publiekrechtelijke regels in het leven geroepen, naast de normen die beroepsgroepen en toezichthouders hebben opgesteld. Het is bekend dat al die regels niet altijd met elkaar in de pas lopen, en door (tucht)rechters soms ook verschillend worden uitgelegd. Nieuwe technologieën, veroudering, personeelstekorten en functiedifferentiatie in de zorg roepen nieuwe vragen op waar ook vanuit het recht op moet worden geanticipeerd.

In de Actualiteitencursus gezondheidsrecht komen deze en andere recente ontwikkelingen in de zorg aan bod aan de hand van de recente jurisprudentie. Verder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van het verzekeringsrecht, de omgang met medische persoonsgegevens, de per 1 januari 2020 gewijzigde wetgeving op het terrein van de GGZ, de veranderingen op het terrein van de beroepenwetgeving, het medisch tuchtrecht, de bestrijding van zorgfraude en – last but not least – vragen rond het levenseinde.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van het gezondheidsrecht.
- kun je de ontwikkelingen, inclusief eventuele tegenstrijdigheden, met elkaar in verband brengen.

Docent
Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en rechter-plv. bij de Rechtbank te Rotterdam.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 3 PO-punten.
- een certificaat.


Voor wie?
De Actualiteitencursus gezondheidsrecht is bedoeld voor ziekenhuisjuristen, zorgtoezichthouders, juristen werkzaam voor gemeenten, ministeries, patiëntenorganisaties, geschillencommissies en tuchtcolleges, en advocaten die deze personen adviseren.
Programma Actualiteitencursus gezondheidsrecht Programma
In deze cursus worden de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie besproken die betekenis hebben voor:
- de rechten van de patiënt
- de kwaliteit van en de toezicht op zorg
- het stelsel van zorg

Materiaal
Voor deze cursus wordt vooraf geen materiaal toegezonden. Zo nodig wordt materiaal op de cursus verspreid.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00