Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Actualiteiten Participatiewet ** a
nu inschrijven
-

Profiteer tijdelijk van zomervoordeel op meer dan 150 cursussen

Actualiteiten Participatiewet ** a

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)
8,5 Cursisten beoordeling
8,5 Cursisten beoordeling

€ 625,- € 549,-(excl. btw)

Je bespaart € 76,-

Zomeractie

Boek voor 21 september 2019 en profiteer van zomervoordeel op deze cursus.

Nog 4 plaatsen beschikbaar
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Actualiteiten Participatiewet * * * De cursus van 1 november gaat gegarandeerd door * * *

Actualiteitencursus Participatiewet: bestuurlijke boete, kostendelersnorm en meer

Tijdens de cursus Actualiteiten Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Bijvoorbeeld ook: de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 11 januari 2016 waarin wordt beoordeeld of de boete evenredig is gelet op de draagkracht van de overtreder. In het kader van de bestuurlijke boete zullen ook de nodige uitspraken aan de orde komen met betrekking tot de invulling van de begrippen opzet, grove schuld en schuld.

Bestuurlijke boete
De wijzigingen van de Wet werk en bijstand van 1 januari 2016 hebben inmiddels geleid tot belangwekkende jurisprudentie over de bestuurlijke boete en de verplichte intrekking en terugvordering van bijstand. Zeker voor wat betreft de bestuurlijke boete is de wetgever door de rechter behoorlijk 'teruggefloten'. Inmiddels is daarom ook een voorstel van wet ingediend tot wijziging van de bepalingen rond de bestuurlijke boete en een ontwerp boetebesluit.

Kostendelersnorm
De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 begint inmiddels ook interessante uitspraken op te leveren van zowel rechtbanken als de Centrale Raad van Beroep. Onder meer over de kostendelersregeling en de aanscherping van de verplichtingen en maatregelen. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in een dertiental uitspraken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van deze kostendelersnorm. De Centrale Raad van Beroep heeft onder meer beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan. Dat bij de bepaling van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met medebewoners is op zichzelf beschouwd niet nieuw, maar wel nieuw is dat de korting oploopt al naar gelang het aantal medebewoners: hoe meer medebewoners, hoe lager de bijstandsuitkering.

Jurisprudentie Wet werk en bijstand/
Omdat de Participatiewet eigenlijk maar een beperkte wijziging is van de Wet werk en bijstand blijft ook de jurisprudentie die verschijnt op grond van die wet relevant. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond het woonplaatsbegrip, de begrippen hoofdverblijf en wederzijdse zorg, middelen en inlichtingenverplichting.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt rondom de Participatiewet. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Om jou optimaal te laten leren, ondersteunen de docenten interactie tijdens onze opleidingen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je de nieuwste inzichten op het gebied van de Participatiewet / Wet werk en bijstand / bijstandswetgeving, zoals inzake bestuurlijke boete en de verplichte intrekking en terugvordering van bijstand;
- kun je deze kennis in je eigen praktijk toepassen.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Actualiteiten Participatiewet
DatumBegintijdEindtijd
01-11-201910:0016:30
Inhoud
Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

- Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
- Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
- Kostendelersnorm.
- Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.

Recente jurisprudentie WWB:

- Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken.
- Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
- Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
- Middelen.
- Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.

Wetgeving:

- Wijzigingsvoorstel met betrekking tot de boete (fraudewet).
- Voorstellen tot vereenvoudiging van de Participatiewet.

Werkwijze
Deze actualiteitencursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Je krijgt van ons de in de actualiteitenbijeenkomst gebruikte materialen.
mr. Erik Klein Egelink
mr. Erik Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Bestuursrecht
 Ray Geerling
Ray Geerling
adviseur sociale zekerheid
Sociale Zekerheid

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus Participatiewet*a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
19-09-2019
Basiscursus sociaal zekerheidsrecht (incl. Participatiewet)*
7,8
NOvA 15 J (PO)
€ 1499,-
05-09-2019
Basiscursus sociaal zekerheidsrecht (incl. Participatiewet)*
7,8
NOvA 15 J (PO)
€ 1875,-
05-03-2020
Basiscursus sociaal zekerheidsrecht (incl. Participatiewet)*
7,8
NOvA 15 J (PO)
€ 1875,-
03-09-2020
Basiscursus Participatiewet*a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
19-03-2020