Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde *** a
-

Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde *** a

Niveau

Specialisatieniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

v.a. € 550,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Interactieve cursus over de praktijk van vluchtelingen en openbare orde
Als juridisch professional op het vlak van vluchtelingen en openbare orde wil je je kennis en vaardigheden verder verdiepen. In deze interactieve cursus ga je aan de slag met jouw praktijkvragen. Dit doe je in groepen, samen met juridische professionals met verschillende achtergronden. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht vertegenwoordigd zijn. Je bespreekt praktijkcasus en zoekt samen met medecursisten naar oplossingen. De uitkomsten van iedere groep bespreken we vervolgens plenair. Zo scherp je je kennis aan, wissel je ervaringen uit en werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

Onze docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches.

Onderwerpen die ze behandelen zijn onder meer het begrip ‘openbare orde’ in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en ‘openbare orde’ in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en de voortgezette toelating (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland. Tot slot gaan we ook in op het verscherpte beleid voor openbare orde binnen het vreemdelingenrecht, en het groeiende belang van het Unierecht en het EVRM.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een interactieve bijeenkomst van een dag. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen. Vragen uit jouw dagelijkse praktijk kun je voorafgaand aan de cursus al inbrengen.

Docenten
Onze topdocent uit de juridische praktijk weet uitstekend wat er speelt in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht. Hij hanteert actuele casus en doceert met aanstekelijk enthousiasme. Ook biedt hij veel ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus is je inzicht vergroot in:

- de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
- de systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
- het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde, vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
- de openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
- de ervaringen van verschillende juridische professionals op dit vakgebied.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Inhoud
Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

- Begrippen en kader openbare orde.
- De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.
- Ongewenstverklaring en inreisverbod: gronden, procedure, rechtsmiddelen, procesbelang, strafrechtelijke gevolgen
- Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.
- EU-recht: openbare orde bij Unieburgers, Turkse onderdanen en derdelanders.

Het begrip 'openbare orde' bekijken we in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en ‘openbare orde’ in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en de voortgezette toelating (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland.

De laatste tijd is het openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht aanmerkelijk verscherpt, terwijl het Unierecht en het EVRM een steeds belangrijkere plaats krijgen. Hierdoor wordt de spanning groter tussen het nationale ordebeleid en ‘Brussel, Luxemburg en Straatsburg’. Tijdens de cursusdag besteden we hier ook aandacht aan.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met vragen uit de praktijk. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Je krijgt tijdens deze interactieve cursus ondersteuning van onze topdocent.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00