De functie van de Awb binnen het bestuursrecht: voor in- en overstappers naar het bestuursrecht !

Algemene begrippen en beginselen bestuursrecht *

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De functie van de Awb binnen het bestuursrecht: voor in- en overstappers naar het bestuursrecht !

Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Introductie in het bestuursrecht. Een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb, maar ook de verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

Algemeen bestuursrecht en Awb
Opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan
Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en beleidsregels
Onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking)
Reikwijdte Awb
Verhouding Awb en bijzondere wetgeving
Ontwikkelingen in de Awb (Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht)
· ·
Algemene beginselen voor behoorlijk bestuur (ABBB) en algemene rechtsbeginselen, onderscheid materiele en formele rechtsbeginselen
Zorgvuldigheidsbeginsel/vooringenomenheid
Motiveringsbeginsel
Vertrouwensbeginsel
Rechtszekerheidsbeginsel/formele rechtszekerheid
Evenredigheidsbeginsel
Gelijkheidsbeginsel

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.