Een 'levendige' cursus met veel jurisprudentie en casuïstiek.

Ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen **

8,8 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Docent:
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Veel jurisprudentie en casuïstiek
  • ‘Kijken in de ziel van de ambtenarenrechtrechter’
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Het ambtenarenrecht is volop in beweging, wat met name geldt voor het onderdeel sancties op 'plichtsverzuim' en 'integriteit'. Aan de hand van veel jurisprudentie en met behulp van casusposities worden verder (keuzes voor) ontslaggronden en ontslagprocedures uitgewerkt.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face onderwijs

Leerresultaten
Na afloop van de cursusbijeenkomst beschik je over specifieke kennis van het ambtenarenrecht en kun je deze kennis in de praktijk toepassen.

Programma

Programma

Inhoud
- Disciplinaire maatregelen
- Wat is plichtsverzuim?
- Welke procedurele stappen moeten worden gezet?
- Is de ambtenaar (volledig) toerekeningsvatbaar?
- Welke rol speelt het evenredigheidsbeginsel?
- Raakvlakken met andere ontslaggronden
- Rechtsbescherming

Ontslag
- Het systeem van het ambtelijk ontslagrecht
- Ontslag uit tijdelijke dienst
- Ontslag wegens vrijheidsstraf
- Ontslag wegens reorganisatie
- Ontslag wegens / tijdens ziekte
- Ontslag wegens functionele ongeschiktheid
- Ontslag op andere gronden (incompatibilité d'humeur)
- 'Gouden handdruk'
- Rechtsbescherming

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Docenten

Docenten

Henk Naves
President van de Rechtbank Amsterdam

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.