In twee dagen de hoofdlijnen van het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht voor niet-juristen *

8,6 Cursisten beoordeling
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Uitvoerend medewerker sociale zekerheid, Beslisser uitkeren
Ook interessant voor:
HBO-Jurist, Klantmanagers, Inkomensconsulent, Uitvoerend medewerker sociale zekerheid, Medewerker uitkeren, Beslisser uitkeren, Medewerker Loonadministratie/P&O
Prijs: € 645,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op jouw juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft.
Monique van de Graaf, auteur van de uitgave Arbeidsrecht voor de Professional (een van de best gewaardeerde publicaties op het gebied van arbeidsrecht), neemt je gedurende twee dagen mee langs de hoofdlijnen van het arbeidsrecht.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na deelname aan deze tweedaagse cursus heb je een gedegen kennis van het arbeidsrecht zoals o.a. aanstelling, arbeidsovereenkomst en ontslag, beloning, vakantie en verlof.
Tevens ken je de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid voor het arbeidsrecht.

Overig
Deze cursus is bedoeld voor de juridisch administratieve dienstverlener bij bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie, gemeente, medewerkers op een afdeling P&O en die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met vraagstukken van arbeidsrechtelijke aard.

Programma

Programma

Inhoud
• Inleiding arbeidsrecht
Basisbegrippen arbeidsrecht

• De aanvang van de arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
aanneming van werk
overeenkomst van opdracht
flexibele contracten
uitzendcontracten en payrolling

• Inhoud van de arbeidsovereenkomst
bedingen zoals proeftijd, concurrentie en relatiebeding, geheimhoudingsbeding
loonbetalingsverplichtingen
vakantie en verlof (wazo)
uitbetaling en loonwaarde van vakantiedagen
cao

• Einde van de arbeidsovereenkomst/ontslag
de redelijke ontslaggronden
de herplaatsingsverplichtingen
de te volgen ontslagroute
de opzegging met instemming vs. de beëindigingsovereenkomst
de te volgen procedures
opzegverboden
de transitievergoeding en de billijke vergoeding
ontslag op staande voet
bepaling opzegtermijn
ontslagbescherming bij ziekte
verval- en verjaringstermijnen

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door een topdocent. die weet wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceert.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Er wordt gewerkt aan de hand van de uitgave Arbeidsrecht voor de Professional 2016

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.