Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Basisbegrippen Europees Migratierecht **

Doelgroepen:
Advocaat-stagiaire, Advocaat
Ook interessant voor:
Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Prijs: € 0,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

De vormgeving van het nationale vreemdelingenrecht en -beleid vindt in toenemende mate plaats op Europees niveau. EU-burgers genieten dankzij het Europese recht een hoog niveau van bescherming tegen verwijdering en hebben, mits in het bezit van een geldig paspoort of identiteitsbewijs, een rechtens afdwingbaar recht op verblijf gedurende een periode van drie maanden.
In deze cursus raakt u vertrouwd met de inhoud en betekenis van de bestaande regelingen rond het vrij verkeer van personen voor EU-burgers en hun familieleden (waaronder ook ‘derdelanders’) en de uitleg die het Hof van Justitie daaraan geeft.
Er is ruime aandacht voor actuele ontwikkelingen en de betekenis van het Europese recht voor de nationale praktijk.
Leerdoelen

In deze tweedaagse cursus leert u hoe het EU-migratierecht gestructureerd is en hoe u de EU-regelgeving kunt toepassen in uw vreemdelingenpraktijk.

Programma

Programma

Dag 1:
Algemene beginselen en de rechten van Unieburgers en derdelanders
- Algemeen gemeenschapsrechtelijk kader van het vrije personenverkeer
- EG-verdrag, verordeningen, richtlijnen.
- Rechten ‘derdelanders’ in het gemeenschapsrecht: regulier, asiel en buitengrenzen.
- Jurisprudentie Hof van Justitie en van nationale rechterlijke instanties
- Non-discriminatie
- Openbare orde

Dag 2:
EU-burgers en hun familieleden
- Richtlijn 2004/38/EG en Verordening (EEG) 1612/68: rechten van Unieburgers en hun familieleden
- Richtsnoeren Europese Commissie over richtlijn 2004/38/EG
- de ‘België-route
- Jurisprudentie Hof van Justitie EG en van nationale rechterlijke instanties

Voor het bestellen van boeken voor deze cursus via Selexyz klik hier.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.