Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht *
-

Basiscursus Aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij
  • Beide docenten zijn bij uitstek deskundig op hun terrein. Beide cursusdagen werden de laatste keer beoordeeld met 8.8
10
10
Informatie Basiscursus Aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht Samenvatting
Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. Er bestaan nu een aantal aanbestedingsprocedures met elk verschillende selectie-eisen en gunningscriteria De keuze voor een aanbestedingsprocedure kan per project verschillen en het verloop van het project in belangrijke mate bepalen.
In 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. Deze moet leiden tot nog minder administratieve lasten en nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten. De nieuwe regelgeving moet er ook voor zorgen dat overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

In veel samenwerkingsverbanden, zoals in franchise- en distributieovereenkomsten, speelt het mededingingsrecht een belangrijke rol. Niet-naleving van deze regels kan grote consequenties tot gevolg hebben. Ondernemingen en personen die de mededingingsregels overtreden riskeren (hoge) boetes van de toezichthouder. Overheden zullen bij overtreding eerder met een last onder dwangsom worden geconfronteerd. Handhaving van de mededingingsregels geschiedt daarnaast in toenemende mate door de civiele rechter. Dit leidt tot een risico op civiele schadevergoedingsclaims van concurrenten, klanten en hun afnemers.

Deze cursus biedt de basiskennis voor deze lastige terreinen. Het leert je over de structuur van de Europese en Nederlandse wetgeving, de (vele) betrokken instanties, maar wijst je ook op waar de grote risico’s liggen (hoge boetes) en hoe je die kunt vermijden.

Type
Cursus
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Cursusdag 1:
- je begrijpt de opbouw van het aanbestedingsrecht
- je weet wie tot de aanbestedende diensten worden gerekend
- je weet wanneer er een aanbestedingsplicht bestaat
- je weet welke procedures er zijn en kan bepalen welke van toepassing is
- je weet welke uitsluitingscriteria er zijn en kan deze op hoofdlijnen toepassen
- je weet welke overige eisen gesteld worden aan een procedure en kan deze toepassen
- je weet welke vormen van rechtsbescherming bestaan en kan een inschatting maken van de kans op succes bij de rechter

Cursusdag 2:
- Je begrijpt de opbouw van het mededingingsrecht

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend en levert je 10 PO op.
Programma Basiscursus Aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht Inhoud
Cursusdag 1: Nationaal en Europees aanbestedingsrecht

- Introductie Aanbestedingsrecht
- De 3 W’s
- Uitzonderingen aanbestedingsplicht
- Welke procedures?
- Uitsluiting
- Motivering gunningsbeslissing
- Strategie en herstel
- Wijziging van de overeenkomst
- Rechtsbescherming

Cursusdag 2: Nationaal en Europees mededingingsrecht

Ochtenddeel:
- Inleiding Europees en Nederlands mededingingsrecht
- Kartelverbod
- Misbruik van economische machtspositie

Middagdeel:
- Wet Markt en Overheid
- Staatssteun
- Toezicht en handhaving

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00