Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Bewijs in het bestuurs(proces)recht *
-

Basiscursus Bewijs in het bestuurs(proces)recht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk! Datum 2020 volgt!
5
5
Informatie In het bestuursrecht krijgt het leerstuk van het bewijs een steeds belangrijker plaats. Zowel voor bestuursorganen bij het voorbereiden en nemen van initiële besluiten en besluiten op bezwaar, als voor rechtshulpverleners.

In de basiscursus Bewijs in het bestuursrecht behandelen we onder andere de reden van deze ontwikkeling en wat de gevolgen hiervan zijn voor zowel de bestuursorganen als de rechtshulpverleners. De volgende kwesties komen onder meer voorbij: wie moet op welk moment bewijs leveren, wat (niet) te doen met onrechtmatig verkregen bewijs, bewijsomkeringen, (on)weerlegbare bewijsvermoedens, bewijsnood en in welke gevallen de rechter (al dan niet in het kader van definitieve geschilbeslechting) het vinden van bewijs voor zijn rekening neemt en wat de risico’s hiervan zijn.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het bewijs bij punitieve sancties. Ook besteden de docenten aandacht aan de invloed van het Europees recht. De problematiek van het bewijs zal worden belicht zowel vanuit de positie van het overheidsorgaan, als die vanuit de rechtshulpverlener als die vanuit de rechter zodat er na de cursus een gedegen praktisch inzicht zal bestaan over de verplichtingen en de (on)mogelijkheden van het leveren van bewijs.

Doelgroep
Deze basiscursus Bewijs in het bestuursrecht is bedoeld voor advocaten en werknemers van bestuursorganen belast met het voorbereiden van besluiten (op bezwaar) en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan bij bezwaarschriftencommissies en de rechter.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Docenten
Jan Brand
Tjalling van der Leek

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je:
- uitleggen wat de basisbeginselen van het leerstuk bewijs zijn
- benoemen wie welk bewijs dient te leveren in elk stadium van de besluitvormingsprocedure en de rechterlijke procedure
- beschrijven wat de gevolgen zijn als het bewijs niet te leveren is;
- beargumenteren of het loont tijd, geld en energie te steken in het alsnog verzamelen van bewijs;
- herkennen wanneer er een kans is dat de rechter het vinden van bewijs voor zijn rekening neemt;

Benodigde voorkennis en ervaring
Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van de Awb vereist. In de cursus wordt aandacht besteed aan de invloed die de toetsing door de rechter in eerste aanleg en in hoger beroep heeft op de mogelijkheden in de rechterlijke procedure bewijs te leveren.

Afronding:
Deze cursus is door de NOvA-erkend. Na afloop van de cursus ontvang je
- 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten.
- een certificaat.
Programma Programma
Tijdens de basiscursus Bewijs in het bestuursrecht komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
? Wat is bewijs, bewijslas en bewijsrisico?;
? Wanneer moet bewijs wordt geleverd;
? Waarvan kan bewijs worden geleverd;
? Wat heeft bewijskracht;
? De vrije bewijsleer;
? Drogredenen als bewijs?;
? De kracht van deskundigenrapporten;
? Onrechtmatig verkregen bewijs;
? Bewijsomkering en bewijsnood;
? Bewijsvermoedens;
? Europese invloeden in het bewijsrecht;
? Eisen aan ‘boeterapporten’;
? Bewijs bij punitieve sancties;
? De rechter als bewijsverzamelaar.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Cursus Openbaarheid van bestuur*
7,6
NOvA 6 J (PO)
€ 750,-
24-06-2021