Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun *
-

Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
5
Informatie Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun Het verlenen van subsidies is lang niet meer vanzelfsprekend, waardoor het verdeelsysteem van essentieel belang is geworden. Steeds vaker moeten bovendien langdurige subsidierelaties worden beëindigd. De subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht wordt echter vaak als complex ervaren, niet alleen vanwege de ingewikkelde systematiek, maar ook vanwege de verhouding van deze titel tot de subsidieverordeningen en beschikkingen. Daarnaast worden Europese subsidies als financieringsbron steeds interessanter, terwijl ook het (juridisch) kader daarvoor vaak als gecompliceerd wordt ervaren, en bovendien binnenkort zal veranderen.

Ook het staatssteunrecht is een complex en tegelijkertijd zich snel ontwikkelend rechtsgebied, terwijl de risico’s van het handelen in strijd met het staatssteunrecht enorm kunnen zijn. De Hoge Raad heeft sinds 2010 benadrukt dat contracten die in strijd zijn met het staatssteunrecht nietig kunnen zijn, oftewel moeten worden geacht nooit hebben bestaan. Het aantal gerechtelijke procedures over staatssteun neemt bovendien fors toe, terwijl ook de Europese Commissie steeds vaker onderzoek doet naar verboden staatssteun.


Leerdoelen

Overige informatie
Programma Basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun Tijdens de basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de systematiek van deze twee rechtsgebieden en de meest actuele ontwikkelingen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt in het eerste deel onder meer ingegaan op het beëindigen van subsidierelaties, de verdeling van schaarse subsidiegelden, subsidiesancties, de rechtsbescherming van de subsidieontvanger, het ESF, het EFRO en de landbouwfondsen.
In het tweede deel van de dag wordt door middel van een praktijkgerichte benadering ingegaan op de vraag wanneer sprake is van staatssteun bij onder andere gebiedsontwikkeling, afvalinzameling, woningcorporaties, glasvezelnetwerken, sociale werkplaatsen, cultuur, welzijn, en sport. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer het zinvol kan zijn een Dienst van Algemeen Economisch Belang in te stellen.

Programma

Ochtenddeel (Europees) subsidierecht
- Subsidiebegrip en wettelijke grondslagen
- Systematiek
- Be?indigen subsidierelaties
- Verdeling schaarse subsidiegelden
- Subsidiesancties
- Rechtsbescherming subsidieontvanger
- Europese subsidies

Lunchpauze

Middagdeel: Staatssteun
- In relatie tot gebiedsontwikkeling, afvalinzameling, woningbouwcorporaties e.a.
- Aanmeldings- en goedkeuringscriteria
- Verhaalsrecht
- De betekenis van een Dienst Algemeen Economisch Belang

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00