Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht *
-

Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

v.a. € 625,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5
5
Informatie De basis van de Algemene wet bestuursrecht
Als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist wil je op de hoogte zijn van de fundamenten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze opleiding krijg je een grondige introductie en ben je op de hoogte van de basis van het bestuursrecht. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Deze cursus biedt een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb. Ook krijg je inzicht inde verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en leer je de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit normaliter een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Vanwege de coronamaatregelen zien we ons echter genoodzaakt de cursus op dit moment om te zetten naar een online cursus.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het bestuursrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ken je de reikwijdte van de Awb;
- kun je zaken analyseren aan de hand van de basisbegrippen uit de Awb;
- ben je op de hoogte van meest recente bestuursrechtelijke wetsontwikkelingen.

Na afronding ontvang je:
- 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en PWO erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Combineer met andere onderdelen fundamenten bestuursrecht
Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere onderdelen fundamenten van het bestuursrecht: de bezwaarschriftprocedure en de beroepsprocedure bij de bestuursrechter.
Je kunt deze cursus ook koppelen aan andere onderdelen uit het drieluik Fundamenten van het bestuursrecht: De bezwaarschriftprocedure en De beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

Wat cursisten zeggen over deze cursus:
''I.t.t., de (voor mij) taaie tekst die we ter voorbereiding moesten lezen, werd de stof op een heel levendige manier gegeven (en heel fijn – met de nodige humor). Hierdoor kon ik die onderdelen van de stof die voor mij geen dagelijkse kost zijn, (ik werk op een bezwaarafdeling bij rijksoverheid ZBO, nogal wat betrekking wetgeving voor gemeentes), toch goed begrijpen. Heel nuttig om toch kennis van te nemen. De basisbegrippen werden heel scherp en precies uitgelegd. Kortom ik ben een stuk wijzer geworden.''
Programma Inhoud
Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvang je een uitgebreid programma.

- Algemeen bestuursrecht en de Awb, opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan.
- Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en Beleidsregels, onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking).
- Reikwijdte Awb, verhouding Awb en bijzondere wetgeving.
- Ontwikkelingen in de Awb (Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht).
- Algemene beginselen voor behoorlijk bestuur (ABBB) en algemene rechtsbeginselen, onderscheid materiële en formele rechtsbeginselen.
- Zorgvuldigheidsbeginsel en vooringenomenheid.
- Motiveringsbeginsel.
- Vertrouwensbeginsel.
- Rechtszekerheidsbeginsel en formele rechtszekerheid
- Evenredigheidsbeginsel.
- Gelijkheidsbeginsel.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het (digitale) studiemateriaal. Er zit verder geen voorbereiding vast aan deze cursusdag.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00