Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Medische incidenten voor juristen *
-

Basiscursus Medische incidenten voor juristen *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
Informatie Verschillende trajecten bij medisch incidenten
In deze eendaagse basiscursus worden de verschillende juridische trajecten behandeld waarmee zorgverleners te maken kunnen krijgen bij een medisch incident en enkele kernbegrippen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De cursus sluit af met een toelichting op de recente ontwikkelingen en initiatieven rond het geven van openheid na medische incidenten. Bij bespreking van genoemde onderwerpen wordt relevante jurisprudentie behandeld.

In Nederland nemen artsen en andere zorgverleners honderdduizenden medische beslissingen per jaar. Mondige patiënten roepen zorgverleners in toenemende mate ter verantwoording en gebruiken daarvoor verschillende rechtsingangen. Zo kan een zorgverlener te maken krijgen met een tuchtklacht, een civiele vordering (schadeclaim), een klacht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), eventueel gecombineerd met een schadeclaim die door een Geschilleninstantie beoordeeld wordt, of zelfs het strafrecht. Ook wanneer de zorgverlener niet zelf voor de (straf)rechter komt te staan, kan hij in aanraking komen met het recht wanneer hem bijvoorbeeld door een derde om informatie over zijn patiënt wordt gevraagd.

Sta jij als jurist zorgverleners bij en heb je behoefte aan kennis over de verschillende rechtsingangen die patiënten kunnen kiezen na een medisch incident? De cursus Medische incidenten voor juristen biedt een overzicht van de juridische consequenties die medisch handelen kan hebben. Ook behandelt de docent een aantal belangrijke onderwerpen die een zorgverlener in aanraking kunnen brengen met het recht.

WGBO en Wet BIG
De docent begint met een bespreking van de WGBO, waarbij onderwerpen als informed consent, dossierplicht en beroepsgeheim aan de orde komen. Daarna wordt het tuchtrecht van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) besproken, waarbij ook recente wijzigingen aan bod komen. Vragen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld: Aan welke normen wordt getoetst? Wat is het onderscheid tussen het tuchtrecht en het strafrecht? Hoe ziet de tuchtprocedure er uit? Wat wordt in deze procedure van de zorgverlener verwacht?

Wkkgz
Een ander traject dat door de patiënt bij onvrede gekozen kan worden, is dat van de Wkkgz. Tijdens de cursus worden het klachtrecht en de beoordeling van klachten en claims door de Geschilleninstanties behandeld, alsmede het melden en afwikkelen van calamiteiten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de vereisten van de klachtenregeling, de rol van de klachtenfunctionaris en de verantwoordelijkheden van de zorgverlener in deze.

Civiele vordering (schadeclaim)
Ook komt de civiele vordering (schadeclaim) aan bod in deze cursus. Daarbij wordt stilgestaan bij de normen waaraan wordt getoetst en wat de voorwaarden zijn voor civiele aansprakelijkheid. Daarnaast worden onderwerpen als de verzwaarde stelplicht van de zorgverlener behandeld.

Strafrecht
Daarnaast is het strafrecht een weg die openstaat. Onderwerpen die hieronder vallen zijn de strafrechtelijke aansprakelijkheid maar ook onderwerpen zoals het met het beroepsgeheim samenhangende verschoningsrecht en euthanasie.

Voor wie?
De basiscursus is bedoeld voor advocaten, belangenbehartigers en juristen in zorginstellingen die zorgverleners bijstaan. Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- kun je de geldende criteria voor civiel-, tucht- en strafrechtelijke aansprakelijkheid binnen de zorg onderscheiden;
- kun je zorgverleners uitleggen wat ze te wachten staat wanneer een klacht of claim tegen ze wordt ingediend
- kun je duiden wat je als jurist kunt doen in geval van een klacht of claim.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 6 PO-punten.
- een certificaat.

Wat cursisten zeggen over deze basiscursus:
"De docente was erg kundig, aardig en benaderbaar."
"De cursus was echt een aanrader. De docente was zeer kundig en praatte ons op een informatieve maar ook plezierige wijze bij op alle belangrijke punten. Ik zou deze cursus zonder meer aanraden aan alle juristen die op dit terrein werkzaam zijn."
"Tijdens deze training werd ons veel informatie over een mix aan voor de gezondheidsrecht relevante onderwerpen verstrekt. Dit in combinatie met een goed ingevoerde docent, maakte de cursus voor mij erg waardevol."
Programma In deze cursus staat de jurist centraal die de arts en andere hulpverleners (de BIG geregistreerden) bijstaan en zal er ingegaan worden op in elk geval de volgende onderwerpen:
• WGBO
- Achtergrond en toekomst
- Informed consent
- Dossierplicht
- Beroepsgeheim

• Wkkgz
- Achtergrond
- Klachten
- Geschillen
- Calamiteiten

• Wet BIG
- Achtergrond en recente wijzigingen
- Voorbehouden handelingen
- Tuchtrecht

• Civiele aansprakelijkheid
- o.a. vergoeding affectieschade

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid
- Beroepsgeheim en verschoningsrecht
- Euthanasie

• Openheid na medische incidenten

Naast het bespreken van bovengenoemde onderwerpen zal er ook ingegaan worden op uitspraken van tuchtcollege’s als rechterlijke instanties. Ook uitspraken van geschilleninstanties worden tijdens de cursus besproken.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00