Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid
-

Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid

Tijden

PO punten

NOvA 5 J (PO)

v.a. € 595,- (excl. btw)

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid Overheidsaansprakelijkheid– op de grens van privaat- en publiekrecht
Als burgers en ondernemingen de nadelige gevolgen van overheidsoptreden ondervinden, kan dat leiden tot geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade. De overheid wordt steeds sneller aansprakelijk gesteld in geval van schade of benadeling en die schade kan aanzienlijk zijn. Het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden kunnen bijvoorbeeld leiden tot overheidsaansprakelijkheid.
Heb jij in jouw praktijk te maken met gevolgen van overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is? Dan biedt deze praktijkgerichte cursus inzicht in dit complexe rechtsgebied.

Inhoud
In deze eendaagse basiscursus leer je hoe de gebruikelijke criteria voor aansprakelijkheid anders kunnen uitpakken als de schade wordt veroorzaakt door overheidshandelen. Hierbij leer je rekening te houden met welke invloed uitgaat van de verschillende publiekrechtelijke overheidstaken.

Verder komt de afgrenzing tussen rechtmatig en onrechtmatig handelen aan bod. Ook is er ruim aandacht voor de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.
In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de specifieke rol en positie van de benadeelde en de invloed daarvan op vragen zoals: Wie bepaalt of overheidshandelen wel niet onrechtmatig is? Wie valt onder het beschermingsbereik van de geschonden norm? Wie kan er bij de bestuursrechter terecht?

Voor wie?
De basiscursus is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij overheidsorganisaties (zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen) maar ook verzekeringsjuristen en de rechterlijke macht. Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat een bijeenkomst van een dag.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- kun je de wettelijke regelingen voor aansprakelijkheid van de overheid benoemen
- kun je beschrijven wanneer je welke rechtsingang (civiel- en/of bestuursrechtelijk) moet kiezen
- kun je de geldende criteria voor aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door overheidshandelen onderscheiden

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze basiscursus ontvang je:
- 5 PO-punten.
- een certificaat.
Programma Basiscursus Overheidsaansprakelijkheid
DatumBegintijdEindtijd
15-10-201910:0016:30
Ochtendprogramma: Algemeen kader
- onrechtmatige overheidsdaad
- rechtmatige overheidsdaad
- rol en positie benadeelde
- rechtsmacht en procedures (civiele rechter, bestuursrechter of beide?)

Middagprogramma: Publiekrechtelijke rol van de overheid en de consequenties voor eventuele aansprakelijkheid
- vaststellen van algemene regels
- voorbereiden en nemen van bestuursrechtelijke besluiten
- onjuiste of onvolledige informatieverstrekking
- handelen of nalaten bij de uitvoering van regelgeving of besluiten
- toezicht en handhaving door de overheid

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00