Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus reorganiseren bij de overheid en de Wnra
-

Basiscursus reorganiseren bij de overheid en de Wnra

Tijden

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Basiscursus reorganiseren bij de overheid en de Wnra Succesvolle begeleiding van reorganisaties binnen overheidsinstanties
De beoogde inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 heeft gevolgen voor reorganisaties bij overheidsinstanties. Denk hierbij aan het ontslagrecht, de rol van de vakbonden en de mogelijkheid van de ambtenaar om bezwaar te maken. De Wnra bevat overgangsrecht ten aanzien van reorganisaties die zijn ingezet vóór de inwerkingtreding van de wet. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de Wnra voor deze reorganisaties en nog te starten reorganisaties.

Centraal staat hoe je als (arbeids)jurist, P&O-adviseur, organisatieadviseur, formatieadviseur of projectleider een reorganisatie bij een overheidsinstantie succesvol begeleidt. Aan de hand van wet- en regelgeving, praktische tips, voorbeelden en stellingen doorloop je tijdens de cursusdag het reorganisatieproces van begin tot eind. Na afloop van de cursus ken de rechtspositionele valkuilen en kun je anticiperen op risico's en veelgemaakte fouten bij dit soort reorganisaties.

Verder leer je tijdens de cursus ook de belangen en positie van de bestuurder (overheidswerkgever), ondernemingsraad, bonden en natuurlijk de medewerker afwegen. Begrippen als contourennota, organisatie- en formatierapport, was-wordtlijst, afspiegelingsbeginsel, functievolgerschap en herplaatsingskandidaat hebben na de cursusdag geen geheimen meer voor je. Ook kun je veelvoorkomende vragen beantwoorden: wanneer is sprake van een reorganisatie? Welke bevoegdheden heeft de ondernemingsraad? Hoe wordt overtolligheid vastgesteld? Tegen welke besluiten kan een medewerker (nog) bezwaar maken?

Cursusvorm
Tijdens de klassikale cursus doorloop je systematisch alle stappen waaruit een reorganisatie bij de overheid bestaat.

Docent
Jochem van den Elsaker studeerde Nederlands recht, is arbeidsjurist en heeft ruime ervaring in het ambtenarenrecht en socialezekerheidsrecht. Hij heeft meerdere keren een reorganisatie bij een overheidsorganisatie begeleid. Sinds 1 april 2017 werkt hij bij het Kadaster. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij het UWV, de Centrale Raad van Beroep, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jochem is een aantal jaar de vaste docent sociaalzekerheidsrecht geweest bij de Rijksacademie. Hij geeft regelmatig trainingen en cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je onder meer:
- de verschillende fasen van een reorganisatie bij de overheid van elkaar onderscheiden;
- toelichten hoe een plan van aanpak voor een reorganisatie er op hoofdlijnen uitziet, inclusief een realistische planning;
- het doel van een contourennota, (voorgenomen) organisatiebesluit, was-wordtlijst, personeelsplan en O&F-rapport toelichten en vertellen welke informatie deze documenten minimaal moeten bevatten;
- een functievergelijking uitvoeren en beoordelen of functies uitwisselbaar zijn, of een functie wordt opgeheven en wanneer sprake is van functievolgerschap;
- de volgorde van overtolligheid vaststellen;
- de regels voor een plaatsingsprocedure benoemen;
- toelichten uit welke onderdelen een (voorgenomen) plaatsingsbesluit bestaat;
- het sociaal flankerend beleid beschrijven;
- toelichten wat de gevolgen van de Wnra zijn voor gestarte en nog te starten reorganisaties.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van de cursus ontvang je:
- 4 PO-punten
- een certificaat.Programma Basiscursus reorganiseren bij de overheid en de Wnra
DatumBegintijdEindtijd
11-09-201810:0016:30
Inhoud
Dit zijn de onderwerpen waar je tijdens de cursusdag mee aan de slag gaat:
- aanpak reorganiseren/plan van aanpak;
- rol medezeggenschapsraad en bonden;
- contourennota;
- (voorgenomen) formatie- en organisatierapport;
- was-wordtlijst;
- uitwisselbaarheid functies;
- overtolligheid vaststellen;
- reorganisatiebesluit;
- plaatsingsprocedure;
- sociaal flankerend beleid;
- reorganisatieontslag.

Werkwijze
Tijdens de cursusdag doorloop je het reorganisatieproces bij de overheid van begin tot eind. Aan het einde ken je daardoor alle stappen waaruit dit proces bestaat. Bovendien ken je de rechtspositionele valkuilen en kan je anticiperen op risico's en veelgemaakte fouten bij dit soort reorganisaties.

Materiaal
Het cursusmateriaal ontvang je via email.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00