Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht *
-

Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

v.a. € 1.250,- (excl. btw)

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
10
10
Informatie Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht De basis van schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht
Je bent een (beginnend) jurist en je wil je je kennis verdiepen in twee bijzondere capita van het bestuurs(proces)recht: schadevergoeding en bewijs. Deze leerstukken nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Met deze cursus ben je helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist.

Tijdens deze cursus vormen casusposities de leidraad bij de behandeling van deze leerstof.

Schadevergoeding in het bestuursrecht
In het kader van de onrechtmatige overheidsdaad, behandelen we onderwerpen als eigen onrechtmatigheid, toerekening, causaliteit, eigen schuld en schadebeperking. Verder komen enkele belangrijke schadeposten aan de orde, zoals wettelijke rente, immateriële schade en proceskosten in bezwaar en (hoger) beroep. We bespreken de rechtmatige overheidsdaad, waarbij we kijken naar: grondslag voor nadeelcompensatie, specifieke of algemene regeling, schadeoorzaak en algemeen belang, abnormale en speciale last, inhoud en omvang van de schadevergoedingsverplichting en enkele onderwerpen van formele aard. Naast genoemde materiële aspecten besteden we ook aandacht aan de procedurele aspecten van schadevergoeding.

Bewijs in het bestuursrecht
Op de tweede dag van deze cursus staat het bewijs in het bestuurs(proces)recht centraal. Langzamerhand ontwikkelt het bewijsrecht zich ook in het bestuursprocesrecht tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang dat je de rechtspraak hierover op de voet volgt. Ook de vraag in welke fase van de bestuursrechtelijke procedure bewijs kan worden geleverd, is steeds belangrijker. Is dat vóór het besluit op bezwaar of kun je ook nog in de rechtelijke fase bewijs leveren? Welke mogelijkheden zijn er voor de burger om in hoger beroep nog met nieuw bewijs te komen? Kortom: wat is de inhoud van het door de bestuursrechtelijke colleges ontwikkelde bewijsbeleid?

Bijzonder voor het bestuursrecht zijn de vergaande mogelijkheden voor de bestuursrechter om zelf feiten aan te vullen (artikel 8:69 lid 3 Awb). Aan de hand van rechtspraak en behandeling van casusposities onderzoeken we in deze cursus wanneer de rechter gebruik maakt van die mogelijkheid, bijvoorbeeld door een deskundige in te schakelen. Juist vanwege het grote belang van bewijsrechtelijke vragen voor de rechtspraktijk, bieden we veel ruimte voor jouw eigen inbreng.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een dag.

Docenten
Onze topdocenten zijn werkzaam in de advocatuur en het wetenschappelijk onderwijs en weten uitstekend wat er speelt in het bestuursrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- weet je alles van de leerstukken schadevergoeding en bewijs;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 10 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht Inhoud
Dag 1:

- Schadevergoeding en onrechtmatige overheidsdaad
- (On)zelfstandig schadebesluit
- Keuzevrijheid civiele rechter en bestuursrechter
- Artikel 8:73 en 8:73a van Awb-vordering
- Schadevergoeding en rechtmatige overheidsdaad
- Nadeelcompensatie, waaronder planschade
- Het wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Dag 2:

- Inleiding- Bewijsomvang - Bewijslast
- Bewijsmiddelen
- Bewijswaardering- Bewijs bij punitieve sancties - Onrechtmatig verkregen bewijs
- Fasering van Bewijs

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Cursus schadevergoeding in het bestuursrecht*
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
29-11-2019
Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*
7,4
NOvA 6 NJ + 4 J (PO)
€ 1500,-
18-12-2019
Basiscursus bewijs in het bestuursrecht*
7,6
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
17-12-2019
Cursus praktisch procederen in het bestuursrecht**
7,1
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
02-12-2019
Actualiteitencursus Awb**a
7,9
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
29-10-2019