Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht *
-

Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
10
10
Informatie De basis van schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht
De leerstukken schadevergoeding en bewijs nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Op dag 1 leer je hoe schadeclaims, veroorzaakt door handelen van de overheid, worden afgehandeld. Op dag 2 behandelen we kwesties over bewijslastverdeling, bewijskracht, bewijsmiddelen en fasering van bewijs.

Schadevergoeding in het bestuursrecht
In het kader van de onrechtmatige overheidsdaad behandelen we aan de hand van concrete voorbeelden en rechtspraak onderwerpen als eigen onrechtmatigheid, formele rechtskracht, toerekening, causaliteit, eigen schuld en schadebeperking. Verder komen enkele belangrijke schadeposten aan de orde, zoals wettelijke rente, immateriële schade en proceskosten in bezwaar en (hoger) beroep. Ook komt de afbakening tussen de rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad aan de orde. Naast genoemde materiële aspecten besteden we ook aandacht aan de procedurele aspecten van schadevergoeding.

Bewijs in het bestuursrecht
Op de tweede dag van deze cursus staat het bewijs in het bestuurs(proces)recht centraal. Langzamerhand ontwikkelt het bewijsrecht zich ook in het bestuursprocesrecht tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Awb geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang dat je de rechtspraak hierover op de voet volgt. Ook de vraag in welke fase van de bestuursrechtelijke procedure bewijs kan worden geleverd, is steeds belangrijker. Is dat vóór het besluit op bezwaar of kun je ook nog in de rechtelijke fase bewijs leveren? Welke mogelijkheden zijn er voor de burger om in hoger beroep nog met nieuw bewijs te komen? Kortom: wat is de inhoud van het door de bestuursrechtelijke colleges ontwikkelde bewijsbeleid?

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een dag. De bijeenkomsten zijn ook los te volgen. Tijdens deze cursus vormen casusposities de leidraad bij de behandeling van de leerstof.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- weet je wanneer er sprake is van een rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad;
- kun je de betekenis van art. 8:73 en 8:73a van Awb-vordering reproduceren;
- kun je de grondslagen voor nadeelcompensatie herkennen;
- kun je beargumenteren wat het bewijs bij punitieve sancties inhoudt;
- kun je de fasering van bewijs beredeneren.

Na afronding ontvang je:
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je
- 10 J PO-punten;
- een certificaat.

Wat cursisten zeggen over deze basiscursus:
"Leuke, leerzame training met veel praktijkvoorbeelden."
Programma
Dag 1:
- Schadevergoeding en onrechtmatige overheidsdaad
- Het leerstuk van de formele rechtskracht uitgelegd aan de hand van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad inzake de gaswinning in Groningen
- Bestaat er keuzevrijheid tussen civiele rechter en de bestuursrechter
- De verzoekschriftprocedure uit artikel 8:88 e.v.
- De verhouding tussen schadevergoeding uit onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad
- Materieelrechtelijke aspecten van de onrechtmatige overheidsdaad

Dag 2:
- Inleiding- Bewijsomvang - Bewijslast
- Bewijsmiddelen
- Bewijswaardering- Bewijs bij punitieve sancties - Onrechtmatig verkregen bewijs
- Fasering van Bewijs

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*
8,8
NOvA 6 NJ + 4 J (PO)
€ 1500,-
15-12-2021
Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht**
7,8
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
30-09-2021