Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Wnra voor leidinggevenden (lunchsessie) * a Alles wat je als leidinggevende over de Wnra moet weten in één lunchsessie van 2 uur!
nu inschrijven
-

Basiscursus Wnra voor leidinggevenden (lunchsessie) * a

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Basisniveau

€ 225,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Specifieke thema's Wnra voor leidingegevenden
  • Praktijkgericht en interactief onderwijs
  • Volledige up to date tijdens de lunch
Informatie Basiscursus Wnra voor leidinggevenden (lunchsessie) Marije Schneider over de normalisering
Vanaf 1 januari 2020 is de normalisering een feit, we gaan over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In onderstaande video vertelt Marije Schneider, docent van deze cursus, welke gevolgen deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.1 januari 2020: wat moet je als leidinggevendeweten van de Wnra?
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra zorgt ervoor dat de arbeidsverhouding van ambtenaren straks voor een heel groot deel hetzelfde is als die van civiele werknemers. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing, maar ook bijzondere regels uit het ambtenarenrecht blijven bestaan.

Na 1 januari 2020 zijn het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Ambtenarenwet 2017 van toepassing in plaats van het bestuursrecht en het ambtenarenrecht. De rechtspositieregeling wordt vervangen door een cao. De Wnra vraagt in beginsel geen ander soort leiderschap van je op intermenselijk niveau, wél zorgt deze wet ervoor dat je op de hoogte moet zijn van bepaalde (juridische) gevolgen die de Wnra met zich meebrengt.

Zorg dat je tijdig op de hoogte bent van de relevante arbeidsrechtelijke thema’s
Als leidinggevende moet je weten wat met ingang van 1 januari 2020 de gevolgen zijn van de Wnra zodat je de vragen van jouw medewerkers hierover kunnen beantwoorden en dat je globale kennis hebt van het arbeidsrecht zoals dat in 2020 voor ambtenaren gaat gelden. Het is daarom belang dat je op hoofdlijnen kennis hebt van bepaalde deelonderwerpen uit de cyclus ‘instroom –doorstroom –uitstroom’ zodat je binnen je functie handelt volgens het HR-beleid van jouw organisatie en de regels van het civiele arbeidsrecht.

Dit programma van deze cursus is in samenwerking met Marije Schneider ontwikkeld. En om het nuttige met het aangename te verenigen wordt deze cursus in de vorm van een lunchsessie verzorgd.

Over Marije Schneider
Na haar rechtenstudie is Marije als advocaat ambtenaren- en arbeidsrecht bij Pels Rijcken aan de slag gegaan. Binnen Pels Rijcken maakte zij deel uit van het Expertiseteam Wnra. Marije is met ingang van 2019 werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarnaast is zij werkzaam als docent arbeids- en ambtenarenrecht aan de Universiteit van Leiden en als rechter-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

Wat leer ik in deze cursus?
Na afloop van deze cursus:
- Kun je uiteenzetten wat op hoofdlijnen de gevolgen van de Wnra zijn;
- Kun je als leidinggevende de relevante thema’s uit het civiele arbeidsrecht toepassen;

Voor wie is deze cursus relevant?
Het programma van deze cursus is ontwikkeld voor alle leidinggevenden binnen overheidswerkgevers die kennis en inzicht willen krijgen in de gevolgen van de invoering van de Wnra en in de relevante onderwerpen in het arbeidsrecht dat per 1 januari 2020 voor hen gaat gelden.
Programma Basiscursus Wnra voor leidinggevenden (lunchsessie)
DatumBegintijdEindtijd
15-06-202012:0014:00
Programma
Het cursusprogramma bestaat uit een korte inleiding op de volgende deelonderwerpen:
- Instroom: soorten arbeidscontracten en bijzondere bedingen
- Doorstroom: ketenregeling, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, ziekte en beoordeling
- Uitstroom: disfunctioneren, dossieropbouw, goed werkgeverschap en ontslag

De inleidingen worden ‘ingekleurd’ aan de hand van een praktijkcasus, waarbij het uitgangspunt is: leidinggeven met ingang van 1 januari 2020.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:
- Hand-out van de presentatie
- Casusposities per deelonderwerp
mr. Marije Schneider
mr. Marije Schneider

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basisopleiding arbeidsrecht*
8,8
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
19-05-2020
Basisopleiding arbeidsrecht*
8,8
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
04-11-2020
Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) *a
8,7
NOvA 5 PO J
€ 695,-
09-06-2020
Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)**
8,5
NOvA 5 PO J
€ 695,-
12-05-2020
Cursus integriteit en andere thema’s Ambtenarenwet 2017/Wnra**
NOvA 5 PO J
€ 625,-
12-11-2020