Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus Wob & De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WBP *
-

Basiscursus Wob & De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WBP *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
10
10
Informatie Basiscursus Wob & De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WBP Samenvatting
De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als 'hot item'. Dat blijkt bij de Wob onder meer uit het feit dat er in het kader van de herziening van de Wob twee wetsvoorstellen zijn gedaan, een door kamerlid Mariko Peters en een door het ministerie BZK.
Rode lijn uit de diverse voorstellen dat er meer informatie actief openbaar en goed beschikbaar moet worden gemaakt.

Betere bescherming privacygegevens
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zal meer macht krijgen om de online privacy te waarborgen. Zo zal het CBP meer boetes mogen uitdelen en zal er een zogenaamde ‘privacy impact assessment’ worden gedaan wanneer een bedrijf een database wil aanleggen met privacygevoelige gegevens. Daarmee wordt van tevoren geëvalueerd of de privacy gewaarborgd wordt.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Wob en Wbp;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
10 PO
Programma Basiscursus Wob & De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WBP Inhoud
Dag 1: De (nieuwe) Wet openbaarheid van bestuur in drie stappen:

1. Openbaarmaking op verzoek of uit eigen beweging, wanneer is de Wob van toepassing?
2. Zijn er redenen om af te wijken van het uitgangspunt van openbaarheid van overheidsinformatie?
3. Op welk moment en op welke wijze wordt de informatie verstrekt of gepubliceerd?

Dag 2: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WBP:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- werkingssfeer AVG, Wbp met aandacht voor de consequenties van de AVG ten opzichte van overige (privacy-) wetgeving. -Organisatorische maatregelen (data overzicht, DPIA, data lekken, Data Protection Officers)
-Juridische borging en eisen (Privacy principes, persoonlijke rechten, contracten, algemene voorwaarden etc.)
-Checklist voor AVG


Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00