Leer de risico’s op civiele schadevergoedingsclaims van concurrenten, klanten en hun afnemers in mededingingszaken te voorkomen of oplossen.

Basiscursus Nederlands en Europees mededingingsrecht *

8,8 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Fiscalist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
  • De docent, mr. drs. Joost Houdijk, advocaat in Brussel, is bij uitstek deskundig op dit terrein
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Korte omschrijving van de cursus.

In veel samenwerkingsverbanden, zoals in franchise- en distributieovereenkomsten, speelt het mededingingsrecht een belangrijke rol. Niet-naleving van deze regels kan grote consequenties tot gevolg hebben. Ondernemingen en personen die de mededingingsregels overtreden riskeren (hoge) boetes van de toezichthouder. Overheden zullen bij overtreding eerder met een last onder dwangsom worden geconfronteerd. Handhaving van de mededingingsregels geschiedt daarnaast in toenemende mate door de civiele rechter. Dit leidt tot een risico op civiele schadevergoedingsclaims van concurrenten, klanten en hun afnemers.

Deze cursus biedt de basiskennis voor dit lastige terrein. Het leert je over de structuur van de Europese en Nederlandse wetgeving, de (vele) betrokken instanties, maar wijst je ook op waar de grote risico’s liggen (hoge boetes) en hoe je die kunt vermijden.

Type
Actualiteitenbijeenkomst/Cursus/Training/Leergang.
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Uitgebreidere beschrijving van de leerresultaten

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend en levert je 5 PO-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Ochtenddeel:

- Inleiding Europees en Nederlands mededingingsrecht
- Kartelverbod
- Misbruik van economische machtspositie

Middagdeel:

- Wet Markt en Overheid
- Toezicht en handhaving

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.