Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basiscursus WNRA: aan de slag met de implementatie * a Zorg ervoor dat jouw organisatie klaar is voor de Wnra op 1 januari 2020!
nu inschrijven
-

Basiscursus WNRA: aan de slag met de implementatie * a

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Basisniveau
7,8 Cursisten beoordeling
7,8 Cursisten beoordeling

Prijs: € 695,- (excl. btw)

  • Gevolgen Wnra voor de HR-praktijk van overheidsinstellingen
  • Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht
  • Na de cursus kun je aan de slag met implementatie

Voorjaarsactie

Boek je voor 31 mei 2019 tegelijkertijd twee cursussen, dan krijg je 75 euro korting op de tweede cursus. Je kunt kiezen uit ons hele cursusaanbod in 2019. Bekijk de actievoorwaarden.
Informatie Basiscursus WNRA: aan de slag met de implementatie * * * * LET OP: De cursus van 7 mei is verplaatst naar 6 mei * * * *

1 januari 2020: wat verandert er concreet in de rechtspositie van ambtenaren?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers. Het arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels van de publieke sector blijven bestaan.
Hoewel 1 januari wellicht ver weg lijkt is het van belang voor overheidswerkgevers om in 2019 al met de voorbereidingen starten. Zo kan de overgang naar het civiele recht goed worden geregisseerd. Wij ondersteunen jou hierin door inzicht te geven in de gevolgen van deze nieuwe wetgeving en in te gaan op praktijkvoorbeelden met handreikingen voor de (juiste en tijdige) aanpak.

Belangrijkste gevolgen Wnra

Het belangrijkste gevolg van Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van ambtenaren verandert naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dat brengt de nodige gevolgen en complicaties met zich mee voor overheidswerkgevers.
Het personeelsbeleid zal wijzigen: namelijk van het ambtenarenrecht en het bestuursrecht naar het civiele arbeidsrecht. Een wezenlijke verandering waarop tijdig moet worden geanticipeerd wil het personeelsbeleid op 1 januari 2020 ‘Wnra-proof’ zijn. Ben jij als professional verantwoordelijk voor P&O of HR processen? Vooral dan is een gedegen voorbereiding van belang. Als HR- en P&O professional is specifieke kennis rondom Wnra onmisbaar is voor de uitoefening van je functie.

Deze cursus is ontwikkeld samen met mr. Marije Schneider (Pels Rijcken / Universiteit Leiden), mr. Saar van Waegeningh (BINGH Advocaten) en OSR juridische opleidingen. Dankzij deze samenwerking komen relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht op praktische wijze aan bod. Aan de hand van casussen van gemeentelijke en ambtelijke organisaties wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht.

Over Marije Schneider

Marije Schneider is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenrecht. Zij staat voor Pels Rijcken grote ondernemingen bij met advies in procedures en onderhandelingstrajecten. Daarbij passeren onderwerpen als ontslag, cao-recht, overgang van onderneming en sociale zekerheid de revue. Daarnaast adviseert ze overheidsorganisaties aan werkgeverszijde over reorganisaties, ontslag en medezeggenschap. Marije maakt deel uit van het Expertiseteam Normalisering van Pels Rijcken dat organisaties door middel van advies en producten helpt bij het 'Normalisatie-proof' worden.

Over Saar van Waegeningh

Saar van Waegeningh is ruim tien jaar docent bij OSR juridische opleidingen. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht voor de private én de publieke sector. Sinds 2009 is ze één van de twee oprichters en partners van BINGH Advocaten. Bij OSR is Saar één van de docenten van de Leergang Basis Arbeidsrecht. Daarnaast geeft ze diverse basis- en verdiepingscursussen zoals: ‘ambtenarenrecht’, ‘ontslag op staande voet’ en ‘procederen in ontslagzaken’. Lees het artikel van onze topdocent Saar van Waegeningh.


Wat moet ik straks weten, wat moet er dit jaar allemaal nog gebeuren en wat brengt mij deze cursus?

Na afloop van deze cursus:

- Ken je de opzet en opbouw van de Wnra;
- Ken en begrijp je de voor jouw praktijk relevante gevolgen en implicaties van de Wnra voor de rechtspositie van werknemers binnen overheidswerkgevers;
- Ken en begrijp je de voor jouw praktijk relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht;
- Ben je in staat om een analyse te maken wat binnen jouw werkomgeving nu en straks nodig is voor de inwerkingtreding van de Wnra;
- Ben je in staat om de implementatie van de Wnra binnen jouw organisatie door te voeren.


Voor wie is deze cursus relevant?

Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen (HBO/WO werk- en denkniveau) die (mede) verantwoordelijk is voor of intensief betrokken is bij de implementatie van de Wnra binnen zijn of haar (overheids)werkgever.
Programma Basiscursus WNRA: aan de slag met de implementatie
DatumBegintijdEindtijd
09-10-201910:0017:00
Het programma heeft als insteek de drie stadia van een dienstverband, namelijk: ‘in dienst nemen – in dienst zijn – uit dienst gaan’.

Vanuit deze drie stadia komen de meest relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht aan bod. Per deelonderwerp wordt eerst de systematiek van het arbeidsrecht uitgelegd. Daarna wordt aan de hand van een korte casus gezamenlijk gekeken hoe het betreffende deelonderwerpmomenteel momenteel (of nog niet) wordt geregeld onder het ambtenarenrecht en hoe het straks – per 1 januari 2020 – op basis van het civiele arbeidsrecht gaat.

Dit geeft een helder inzicht en overzicht in wat de verschillen zijn en hoe je het straks moet gaan aanpakken in je eigen HR-praktijk.

De deelonderwerpen die aan bod komen zijn:
1. Soorten arbeidsovereenkomsten
2. Bijzondere bedingen: proeftijd, boetebeding en concurrentiebeding
3. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
4. Ketenregeling
5. Ziekte en re-integratie
6. Flexibel werken
7. Beëindiging dienstverband

Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:

- Wettekst Wet normalisering rechtspositie ambtenarenrecht;
- Uitwerking presentatie docenten;
- Casusposities (1 korte casus per deelonderwerp).
mr. Saar van Waegeningh
advocaat bij Bingh Advocaten te Amsterdam
arbeidsrecht in zowel de publieke als private sector
mr. Marije Schneider

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00