Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basisopleiding Omgevingsrecht *
-

Basisopleiding Omgevingsrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij
  • Zeer praktische cursus
  • Inbreng eigen casus
  • opleiding afgestemd op de gemeente
10
10
Informatie Basisopleiding Omgevingsrecht Basiscursus Omgevingsrecht: vernieuwd
Je hebt vast al gehoord dat er een nieuwe Omgevingswet aankomt. Dit is de grootste wetswijziging sinds de Grondwet. Maar wat omhelst deze wet nu? Wat betekent het in de praktijk en wat zijn de gevolgen voor jouw organisatie? Ambtenaren van gemeente, provincie, waterschap of omgevingsdienst krijgen gegarandeerd met de wet te maken. Ook projectontwikkelaars, architecten en bouwondernemers doen er goed aan de Omgevingswet te kennen, vooral om de hieruit volgende kansen en bedreigingen in beeld te krijgen. Met onze basisopleiding Omgevingsrecht ben je in twee dagen helemaal up-to-date. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Eén wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving bundelt en een stuk eenvoudiger moet maken. De eerste algemene maatregelen van bestuur (AmvB) en uitvoeringsregels zijn bekend gemaakt.

In deze praktijkopleiding leer je wat er in de Omgevingswet staat en wat dit in de praktijk betekent. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gedachte achter de wet: de achterliggende bedoeling wordt duidelijk gemaakt waardoor je de wet beter kunt lezen en begrijpen. Tot slot behandelen we wat de wijziging nu voor jouw organisatie betekent. Waar liggen kansen en bedreigingen? Waarmee moet je aan de slag?

Deze cursus is vernieuwd. We maken gebruik van actuele casuïstiek en een online leeromgeving waardoor de cursus nóg meer gericht is op de praktijk en jouw werksituatie.

Wat omvat de Omgevingswet?
De Omgevingswet zal 26 wetten met 4.700 artikelen vervangen evenals 120 AmvB’s en 120 Ministeriele Regelingen. Hiervoor in de plaats komt één wet met 349 artikelen, 4 AmvB’s en circa 10 Ministeriele Regelingen. Daarnaast is er sprake van een viertal aanvullingswetten.

De belangrijkste wetten die de nieuwe Omgevingswet vervangt, zijn de Wabo, Crisis- en herstelwet, Wet ruimtelijke ordening en diverse andere wetten met raakvlakken aan de fysieke leefomgeving. Daarnaast heeft de nieuwe wet direct effect op de Waterwet, Wet milieubeheer en de Woningwet.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een dag, gecombineerd met voorbereidende opdrachten.

Docenten
Onze topdocenten uit de praktijk weten uitstekend wat er speelt in het omgevingsrecht. Ze hanteren actuele casuïstiek en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- kun je op hoofdlijnen uitleggen wat alle instrumenten van de Omgevingswet inhouden (op provinciaal en lokaal niveau);
- kun je uitleggen wat er met de komst van de Omgevingswet verandert of hetzelfde blijft voor zowel de ambtenaar, de burger als het bedrijfsleven;
- kun je uitleggen vanuit welke gedachte de Omgevingswet is opgezet;
- kun je uitvoering van de Omgevingswet op hoofdlijnen toelichten en (eventuele) knelpunten verklaren;
- kun je vanuit jouw rol actief deelnemen en een constructieve bijdrage leveren aan een discussie over de aanpak van een eenvoudige praktijksituatie, uitgaande van een bestaand omgevingsplan;
- kun je reflecteren op je veranderende rol in je organisatie ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet;
- kun je afleiden welke impact de invoering van de Omgevingswet heeft op het werken binnen jouw organisatie;
- kun je jouw organisatie adviseren over de concrete stappen die genomen moeten worden in het kader van de invoering van de Omgevingswet.

Na afronding ontvang je:
- 10 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Interview met Pascal Eekhof
Lees hier een interview met Pascal Eekhof van OSR, over de vrijheid die de Omgevingswet gaat brengen, en de vaardigheden die nodig zijn om daar goed mee om te gaan.
Programma Basisopleiding Omgevingsrecht Inhoud
De opleiding bestaat uit twee dagen, verdeel in vier dagdelen.

Dag 1: de Omgevingswet leren kennen in theorie en praktijk.

Ochtend: Introductie

Kennismaken met de Omgevingswet:
1. Introductie Omgevingswet
2. Inzoomen op de instrumenten
3. Planning, bijzonderheden en aanvullingswetten

Middag:

In groepsverband aan de slag met een casus uit de praktijk. Er wordt uitgegaan van een bestaand omgevingsplan.

Dag 2: de wet begrijpen en de impact duidelijk krijgen.

Ochtend:

Terugblik dag 1 (leerbehoeften)

Denken en werken volgens de Omgevingswet:
1. De geest van de Omgevingswet
2. Bedoeling en achterliggende gedachten
3. Uitvoering en knelpunten
4. Koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Middag:

Analyse: wat betekent de Omgevingswet voor jouw organisatie?
1. Inventarisatie meest relevante punten Omgevingswet
2. Koppelen relevante punten aan kenmerken organisatie
3. Bespreken, analyse en vertalen in concrete/strategische acties voor jouw organisatie

Werkwijze
Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Het cursusmateriaal is beschikbaar voor de eerste bijeenkomst. Onderdeel hiervan is ‘De Omgevingswet toegelicht’, van Piet de Nijs.

Over Piet de Nijs:
Piet de Nijs werkt als Strategisch Adviseur voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, één van de grotere omgevingsdiensten en één van de zes diensten die bevoegd is voor de bedrijven die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Daarnaast werkt Piet op detacheringsbasis aan het project ‘Handvatten voor het Omgevingsplan’ binnen het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Hij heeft verschillende vaktechnische uitgaven op zijn naam staan, waarvan de meest recente uitgave ‘De Omgevingswet toegelicht’ in co-auteurschap met Wim Tijssen is opgesteld.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00