Leg jouw basis van het arbeidsrecht in twee, drie of vier dagen. Stel zelf jouw ideale opleiding samen.

Basisopleiding arbeidsrecht *

8,8 Cursisten beoordeling
Data:
31 oktober, 17 november, 1, 19 december 2017 (toon tijden)
Ook gegeven op:
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Advocaat-stagiaire, Fiscalist, Jurist overig, Mediator, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 20 J (PO)
Prijs: € 1.800,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
20
20
Omschrijving

Omschrijving

De basis van het arbeidsrecht in twee, drie of vier dagen
Als juridisch professional zoek je kennis en toepassingen van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is veelzijdig en laagdrempelig. Om als je als jurist te onderscheiden en adequaat te acteren, heb je kennis nodig uit theorie en praktijk. Met deze opleiding kies je zelf de modules die jij nodig hebt. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Veel professionals hebben met het arbeidsrecht te maken. De komst van uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels zoals bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet Dba) zorgen voor veel vragen. Daarnaast biedt het arbeidsrecht de mogelijkheid om zonder advocaat te kunnen procederen. Dat maakt dat het arbeidsrecht tot een veelzijdig en laagdrempelig rechtsgebied.

Deze opleiding is ontwikkeld voor praktijkjuristen, maar is ook interessant voor bijvoorbeeld HR- of personeelsmanagers uit het bedrijfsleven of de overheid (in het licht van de naderende Wet normalisering rechtspostie ambtenaren), directieleden, medezeggenschapsraden, mediators met een juridische achtergrond of arbeidsdeskundigen.

Met deze basisopleiding krijg je alle kennis en toepassingen die jij nodig hebt. Je kiest zelf de modules die jij in jouw praktijk nodig hebt. Omdat kennis rondom arbeidsverhoudingen, de arbeidsovereenkomst en het ontslagrecht voor alle juristen relevant is, is het volgen van module 1 en 3 verplicht. Je kiest dus zelf voor een twee-, drie- of vierdaagse opleiding.

Cursusvorm: modules
De basisopleiding is opgebouwd uit vier modules van een dag, in de vorm van klassikaal onderwijs. De bijeenkomsten zijn interactieve en praktijkgerichte colleges waarin we, naast kennisoverdracht, werken aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden. De modules 1 en 3 zijn verplicht.

De modules behandelen de volgende thema’s:

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
Module 2: Ziekte en re-integratie
Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet
Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het arbeidsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
De basisopleiding is gebaseerd op de toetstermen en leerdoelstellingen van ‘het groot keuzevak arbeidsrecht’ uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. De samenstelling en focus van het programma van deze basisopleiding is door ons verder doorontwikkeld, uitgebouwd en ingericht waardoor het programma volledig in verhouding staat met de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Na het volgen van de volledige opleiding (4 modules):
- beheers je de behandelde onderwerpen en thema's op tenminste hetzelfde kennisniveau als de advocaat-stagiaire na het volgen van het groot keuzevak;
- kun je deze kennis toepassen in jouw praktijk.

Na afronding ontvang je:
- PO-/PE-punten per gevolgde module:
> Advocaten ontvangen per module 5 PO-punten (NOvA).
> Mediators ontvangen per module 5 PE-punten (MfN)
> Arbeidsdeskundigen ontvangen per module 4 PE-punten (NVvA)
> Leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) ontvangen per module 6 PE-punten (CHRP)
- een certificaat.

Inschrijven losse modules?
Inschrijving voor losse modules is mogelijk, maar je dient je tenminste voor module 1 en 3 in te schrijven. Inschrijven voor losse modules kan per mail (aan: vanhofwegen@osr.nl), onder vermelding van 'Inschrijving losse modules Basisopleiding arbeidsrecht'.

Programma

Programma

Inhoud

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
Module 2: Ziekte en re-integratie
Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet
Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
Tijdens module 1 staan vormen van arbeidsrelaties en de arbeidsovereenkomst centraal. Na het doorlopen van deze module ken je de theorie en kan je aan de hand van zelfstandige analyse deze theorie toepassen bij het geven van advies of het bijstaan van cliënten (zowel werknemers en werkgevers) in elementaire kwesties rondom de vraag of sprake is van een arbeidsverhouding, kwesties over loon (zonder dat sprake is van ziekte) en andere bestanddelen en geschillen inzake bijzondere bedingen en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Programma ochtend (mr. Bruno van Els)

- Juridisch kader arbeidsrecht
- Arbeidsovereenkomst vs. opdracht: rechtsvermoeden en kwalificatie
- Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd (incl. keten) en onbepaalde tijd)
- Vormen van flexibele arbeid: oproep (MUP, 0-uren, min-max), voorovereenkomst)
- Uitzendovereenkomst / -beding
- Cao

Programma middag (mr. Hannah Vera Hess)

- Civielrechtelijk loonbegrip en recht op loon (uitz. 7:629 (a) BW)
- Bijzondere bedingen: concurrentie & relatie, proeftijd en verbod nevenwerkzaamheden
- Eenzijdige wijziging

Module 2: Ziekte en re-integratie
In module 2 staan de begrippen ziekte, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en ziekte bij beëindiging centraal. Na het doorlopen van deze module ken je de theorie en kan je aan de hand van zelfstandige analyse deze theorie toepassen bij het geven van advies of het bijstaan van cliënten (zowel werknemers en werkgevers) in elementaire kwesties rondom zieke werknemers.

Programma ochtend (mr. Martijn Vaessen)

- Begrip ‘ziekte’
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Loonvordering en deskundige oordeel
- Deel 1 Re-integratie: wat als het niet goed gaat?

Programma middag (mr. Suzanne Broens)

- Deel 2 Re-integratie: wat als het niet goed gaat?
- Sancties voor werknemer en werkgever
- Derde ziektejaar in vogelvlucht
- Ziekte en beëindiging

Module 3: Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
In module 3 komt het ontslagrecht aan bod. Centraal staan de vormen van individuele beëindiging: ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet. Vanzelfsprekend komen ook de gevolgen hiervan (zoals vergoeding) en de regels van de verschillende ontslagprocedures aan bod. De Wet Melding Collectief Ontslag behandelen we in het kader van opzegging op hoofdlijnen. Na het doorlopen van deze module ken je de theorie en kan je aan de hand van zelfstandige analyse deze theorie toepassen bij het geven van advies of het bijstaan van cliënten (zowel werknemers en werkgevers) in de diverse ontslagprocedures.

Programma ochtend (mr. Joost Berculo)

- Ontbinding ex 7:669 lid 3 c-h BW
- Transitievergoeding
- Billijke vergoeding

Programma middag (mr. Nanouck Schmeitz)

- Opzegging ex 7:669 lid 3 a en b BW
- Inleiding Wet Melding Collectief Ontslag
- Ontslag op staande voet

Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)
Tijdens deze module leggen we de focus op de dagelijkse procespraktijk. Hierin is het maken van juiste keuzes cruciaal om efficiënt en effectief te presteren. Beëindig je buiten rechte? Of maak je juist wel de gang naar de rechter? En wat is daar dan voor nodig? Na het doorlopen van deze module kun je aan de hand van zelfstandige analyse bepalen in welke gevallen je het beste buiten rechte beëindigt of juist de gang naar de rechter maakt. Je kunt een vaststellingsovereenkomst opstellen en beoordelen. Daarnaast kun je de ontslagstrategie in individuele ontslagkwesties bepalen en uitvoeren.

Programma ochtend (mr. Saar van Waegeningh)

- Wettelijke regeling
- Verschil met instemming
- Bedenktermijn
- Vergoeding
- Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren
- WW-aspecten
- Finale kwijting

Programma middag (mr. Joost Quant)

- Rechtsmiddelen
- Strategie in ontslagzaken
- Ter zitting

Werkwijze
Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen de verschillende onderdelen van het arbeidsrecht en actuele ontwikkelingen en casus. Ook bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

- Je bereidt elke module voor aan de hand van het voorgeschreven studiemateriaal.
- Tijdens de bijeenkomsten behandelen we de lesstof aan de hand van kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
- Elke module wordt afgerond aan de hand van een opdracht.

Materiaal
Je dient voor deze basisopleiding het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’ van Van Genderen, Stefels, Fluit en De Wolff (10e druk, SDU) aan te schaffen. Ook als je twee of drie modules volgt.

Docenten

Docenten

Bruno van Els
advocaat bij Unger van Els Advocaten te Amsterdam

Erica Wits
advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

Hannah Vera Hess
Advocaat bij Höcker Advocaten te Amsterdam

Joost Berculo
advocaat bij Berculo advocaten te Utrecht

Joost Quant
advocaat bij buren legal te Amsterdam

Martijn Vaessen
advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

Saar van Waegeningh
advocaat bij Bingh Advocaten te Amsterdam

Suzanne Broens
advocaat bij Sprengers Advocaten, gespecialiseerd in ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline van Hofwegen - Batenburg.