Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Bestuurs(proces)recht
-

Bestuurs(proces)recht

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Bestuurs(proces)recht Werkt u als juridisch secretaresse in een bestuursrechtelijke praktijk? Dan heeft u, naast uw ‘gewone’ secretariële vaardigheden, wat extra bagage nodig. Kennis over de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld. Weet u wat een beschikking is? Welke bestuursrechtelijke procedures er zijn? Hoe de bijbehorende processtukken eruit zien, en wat daar absoluut in moet staan?

De docent van deze cursus legt het u uit, en maakt u op een praktische manier wegwijs in het bestuursrecht.

• U leert de belangrijkste begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kennen.
• U leert welke bestuursrechtelijke procedures er zijn, en wat daar bij komt kijken. Van
termijnen tot poststempels.
• U bezoekt een echte zitting bij de rechtbank. Dit onder het voorbehoud dat er tijdens de cursus
een geschikte zitting plaatsvindt. Na afloop volgt een nabespreking met de docent, zo
mogelijk samen met de rechtbank.

Na het volgen van deze cursus:
• begrijpt u beter hoe het toegaat in de bestuursrechtpraktijk;
• heeft u meer grip op bestuursrechtelijke zaken en dossiers;
• werkt u beter samen met de bestuursrechtspecialisten in uw organisatie.

Juridisch secretaresses en ondersteuners van advocaten of andere juristen die zich bezig houden met bestuursrecht.
Programma Bestuurs(proces)recht Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvangt u een uitgebreid programma inclusief tijden.

Bestuurlijke handhaving


• Begrippen (zoals bestuursorgaan, besluit, fictieve weigering, zelfstandig schadebesluit,
beschikking, belanghebbende, subsidie)
• Bezwaarschriftprocedure (doel, vereiste inhoud, eis, intrekking, wijziging, herziening, waar in te
dienen, in veelvoud, hoeveel, binnen welke termijn, poststempels, wanneer loopt termijn af,
verweerschrift, hoorzitting, verder verloop)
• Alternatieve procedures: voorlopige voorziening voor de Voorzieningenrechter; versnelde
procedure; vereenvoudigde behandeling)
• Administratief beroep (komt in de praktijk weinig voor)
• Beroep bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank


• Hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale Raad
van Beroep
• Griffierechten
• Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
• Wet openbaarheid van bestuur
• Civielrechtelijk handelen door overheidsorgaan

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00