Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Bijzondere rechtsposities en personenschade **
-

Bijzondere rechtsposities en personenschade **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Bijzondere rechtsposities en personenschade Arbeidzaam Nederland kenmerkt zich door veel uiteenlopende arbeidsverhoudingen. Naast de (civiele) werknemer in loondienst kennen we natuurlijk de ambtenaar, maar ook de meer 'losse' arbeidsverhoudingen. Denk aan de zzp-er, de freelancer, uitzendkracht, vrijwilliger of onderaannemer. Indien deze personen letsel oplopen, is het van belang dat u weet wat de invloed is van de rechtspositie op de aansprakelijkheid en de vaststelling van de omvang en verhaalbaarheid van de schade. In deze praktijkgerichte cursus informeren wij u hierover. Aan bod komen de rechtspositionele aspecten, aansprakelijkheidsaspecten, toepasselijke regelingen en verzekeringen.

Voor een goede behandeling van zaken is het van belang dat u de belangrijkste kenmerken van de verschillende arbeidsverhoudingen kent. En hoe dit doorwerkt in geval iemand letsel oploopt. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Kunt u aansluiten bij een algemene regel of geldt in de specifieke verhouding een afwijkend systeem? En hoe zit het met de verschillende 'potjes' waaruit vergoedingen worden ontvangen?

De docenten volgen de ontwikkelingen op de voet en voorzien u graag van de meest actuele informatie. Zo heeft de Hoge Raad begin 2012 bepaald dat een werkgever ook aansprakelijk is voor de zogenaamde zelfstandige zonder personeel die hij met zijn eigen werknemers laat samenwerken. Daarnaast heeft de Hoge Raad zich in 2012 tevens uitgelaten over de dekkingsomvang van de AVB-polis. Tot slot heeft de Hoge Raad eind 2011 paal en perk gesteld aan de verzekeringsplicht van de werkgever. Zo maar een greep uit recent gewezen jurisprudentie.


Leerdoelen

Overige informatie

Post academische cursus voor advocaten en andere juridische professionals.
Programma Bijzondere rechtsposities en personenschade In de ochtend van deze cursus staat de ambtenaar centraal. De middag wordt besteed aan de overige rechtsposities. Inleidingen worden afgewisseld met casusposities.

Ochtend:
Ambtenaren en personenschade
Aandacht voor:
- Rechtspositie van de ambtenaar; aandacht voor vraag sprake van dienstongeval/dienstverband of niet?
- Aansprakelijkheidsaspecten
- Welke rechtspositionele regeling is van toepassing?
- Duiden van de waarde van een rechtspositionele uitkering in relatie tot de schade
- Procesrecht (aandacht voor rechtsgang ambtenarenrechter, civiele rechter)
- Schadeverhaal restantschade

Middag:
Personenschade voor ZZP-er, freelancers, uitzendkracht, vrijwilliger, onderaannemer
Aandacht voor:
- Aard van de verhouding/rechtspositie
- Aansprakelijkheidsaspecten
- Verhouding ongevallenverzekering en aansprakelijkheid, voordeelsverrekening

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00