Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Compactcursus Asielrecht *
-

Compactcursus Asielrecht *

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J

v.a. € 795,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? In deze cursus krijg je een introductie op hoofdlijnen in alle relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. De toelatings- en afwijzingsgronden die de Vreemdelingenwet 2000 kent worden systematisch doorgenomen. Ook staan we stil bij de rol van derde landen in het asielrecht. Daarnaast komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep en hoger beroep. Tenslotte ga je ook in kleine groepen zelf aan de slag met concrete casussen in een oefenrechtbanksetting. Op deze wijze wordt in de praktijk ervaren hoe het er bij een asielprocedure in de rechtbank aan toe gaat.

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die de basis van het asielrecht onder de knie wil krijgen.
Programma
DatumBegintijdEindtijd
07-10-202110:0016:30
14-10-202110:0016:30
De cursus bestaat uit informatie overdracht en zal daarnaast ook zeker een interactief karakter hebben waarbij met actuele casuïstiek wordt gewerkt. Er is voldoende ruimte voor vragen van deelnemers en onderlinge interactie.

Indicatie van het programma:

Dag 1:
• Bronnen van het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht en het toepassingsbereik
• Vluchtelingenverdrag
• EVRM
• EU-richtlijnen en EU-verordeningen (Definitie, Opvang, Proces, Terugkeer, Dublin)
• Vreemdelingenwet
• Vreemdelingenbesluit
• Vreemdelingenvoorschrift
• Vreemdelingencirculaire
• Gronden voor asiel (Vluchtelingschap, 3 EVRM, 15c Def. Richtlijn, nareis)
• Wijze van toetsing: geloofwaardigheid en documenten
• Ambtshalve doortoetsing (medisch, 8 EVRM, EU)
• Afwijzingsgronden
• Meeromvattende beschikking: gevolgen afwijzing, opschortende werking beroep?
• Casuistiek
• Behandeling veelvoorkomende landen, verhalen en knelpunten
• Art. 20 VWEU / Chavez – Vilches –arrest
• Van rechtswege, maar wel aanvraag toetsing
• Verzorgende ouder Nederlandse kinderen

Dag 2:
• Opvolgende asielaanvraag
• Nieuwe elementen en bevindingen
• Verwijtbaarheidstoets
• Bahaddar-arrest
• Recht op opvang vanaf datum aanvraag
• Dublin
• Verordeningen en uitvoeringsovereenkomst
• Jurisprudentie (MSS, Tarakhel, Gashi) & knelpunten
• Artikel 64 (uitstel van vertrek)
• Medische noodsituatie en toegankelijkheid
• Paposhvili-arrest
• Toepassing op recht op opvang o.g.v. RvA.
• Casuïstiek
• Ruimte overige knelpunten

Het cursusmateriaal en de cursus zelf wordt verzorgd door het docentenduo Henrike Schurink en Marcel Gunster.
Henrike is sinds 2010 advocaat en gespecialiseerd in vreemdelingen- en asielrecht. Ze heeft diverse werkervaring opgedaan bij Vluchtelingenwerk op AC Schiphol, UNHCR in Jordanië en European Lawyers in Lesbos. Ook heeft zij diverse relevante lidmaatschappen en nevenfuncties zoals bij de Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen, de Commissie Bestuursrecht (Orde van Advocaten Gelderland) en als secretaris van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.
Marcel werkt sinds 2012 bij de rechtbank Den Haag / Noord-Holland. Eerst als stafjurist vreemdelingenrecht en later ook als rechter-plaatsvervanger vreemdelingenrecht (nevenfunctie). Als stafjurist vreemdelingenrecht was Marcel tevens lid van de landelijke Expertgroep Vreemdelingenrecht en van de Wetgevingsadviescommissie Bestuursrecht. Van 2006 tot 2012 was Marcel procesvertegenwoordiger bij de IND. Binnen deze functie was hij ook opleider en coach van nieuwe pleiters en voorzitter van de Kennisgroep Europees Recht. Sinds januari 2019 is Marcel rechter in opleiding (bestuursrecht en strafrecht) bij de rechtbank Noord-Holland. Na het succesvol afronden van zijn opleiding (31 december 2020) zal Marcel als rechter bij de rechtbank Den Haag aan de slag gaan.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00