Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Compactcursus Bijstaan Slachtoffers Mensenhandel **
-

Compactcursus Bijstaan Slachtoffers Mensenhandel **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 10 J PO

v.a. € 1.000,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Datum 2020 volgt!
10
Informatie Alle essentiële en actuele kennis om slachtoffers mensenhandel bij te staan
Als jurist die slachtoffers van mensenhandel bijstaat, heb je niet alleen te maken met een vaak getraumatiseerde cliënt, maar ook met een grote hoeveelheid betrokken instanties. Instanties waar je allemaal mee moet samenwerken, omdat ze ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van de oplossing voor je cliënt. Daarnaast heb je kennis nodig van veel verschillende rechtsgebieden, omdat je in jouw werk bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten tegenkomt. Met deze cursus ontwikkel je de kennis die je nodig hebt in je complexe werkveld.

Jaarlijks zijn wereldwijd 750.000 mensen slachtoffer van enige vorm van mensenhandel; moderne slavernij. Deze lucratieve handel breidt zich zodanig uit dat de bestrijding ervan door de VN, de EU en ook de nationale overheid tot een speerpunt van justitiebeleid is verklaard. In Nederland werken de betrokken instanties hier voortvarend aan. Zo is hiervoor het juridische kader geschapen en worden allerlei instanties gestimuleerd om efficiënt met elkaar samen te werken.

In hoofdstuk B8.3 (voorheen hoofdstuk B9) van de Vreemdelingencirculaire wordt het rechtmatige verblijf geregeld van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel gedurende een bepaalde tijd. Zodat slachtoffers van menshandel aangifte kunnen doen, een tijdelijke verblijfsstatus krijgen en ook aanspraak kunnen maken op opvang en zorg. In onze cursus behandelen we alle onderdelen van hoofdstuk B8.3, bespreken we de verschillende betrokken instanties en besteden we aandacht aan de verschillende relevante rechtsgebieden. Zo doe je alle essentiële kennis op voor jouw werk. En voldoe je aan de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. Deze voorwaarden gelden per 1 juli 2015.

Cursusvorm
Deze compacte cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder een dag.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk, een advocaat en officier van justitie, weten uitstekend wat er speelt in de juridische bijstand bij mensenhandel en mensensmokkel. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- kun je je cliënten gedegen bijstaan;
- heb je actuele kennis van het vreemdelingenrecht;
- heb je kennis van zowel regulier vreemdelingenrecht als van asielzaken waarbij mensenhandel een rol kan spelen. Denk aan de B8.3 regeling, voortgezet verblijf B8.12 en mensenhandel als asielgrond, beschermde opvang etc.;
- heb je uitvoerige kennis van het begrip mensenhandel: in definitie en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal;
- kun je slachtoffers ook bijstaan in een strafzaak. Soms moet de politie of het OM overtuigd worden dat het om mensenhandel gaat, maar ook vordering benadeelde partij kan aan de orde zijn en het bijstaan bij een getuigenverhoor.
- heb je van de artikelen in het wetboek van strafrecht en strafvordering. En ook van de aanwijzing mensenhandel, internationale verdragen en richtlijnen en van (internationale) jurisprudentie (bijvoorbeeld de Wet Versterking Slachtoffers en Richtlijn 2011/36/EU).
- voldoe je aan de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Na afronding ontvang je:
- 10 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Voldoe aan de specialisatievoorden van de NOvA
Voldoen aan de specialisatievoorwaarden die per 1 juli 2015 gelden? In nader overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel als volgt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld.

De rechtsbijstandverlener die werkzaamheden verricht voor een cliënt die het slachtoffer is van mensenhandel, hoeft niet als specialist slachtofferzaken ingeschreven te staan als hij:
- ingeschreven staat voor asiel- of vreemdelingenrecht, én
- deze compactcursus heeft gevolgd, aangevuld met een tweejaarlijkse actualiteitencursus mensenhandel.

Deze voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2015 en zijn van toepassing op de volgende zaakcodes: O013 gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel, Z110 voeging benadeelde partij en Z180 procedure beklag niet vervolging.
Programma Inhoud
Dag 1

- Mensenhandel: basis en definitie
- Beleidsuitgangspunten
- Zelfstandig beroep
- Art. Sr 273f
- B8.3-regeling VC
- Het netwerk & samenwerking
- Praktisch: voor welke problemen moet je bij welke instantie zijn?
- Kennisnet en dienstverlening van COMENSHA (Coördinatiecentrum Mensenhandel)
- Opbouw van een veiligheidsdossier
- De wijzigingen in de B8.3-regeling van het afgelopen jaar en evaluatie daarvan
- Recente nieuwe wijzigingen
- Actuele jurisprudentie
- Mensenhandel en/of asiel (aandacht voor de pilot besloten opvang van minderjarige asielzoekers behorend tot de risicogroep)
- Ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring
- Opsporingsindicatie en recht op aangifte
- Positieve ontwikkelingen en knelpunten bij ketenpartners

Dag 2

- Bewaken van procedures
- Financiële compensatie
- Bijstand in strafrechtelijke zaken
- Civiele procedure
- Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Bespreking van een zaaksdossier

Ook besteden we nadrukkelijk aandacht aan de rechtsbijstand van het slachtoffer tijdens de strafzaak.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00