De cursus waarmee u voldoet aan de specialisatievoorwaarden die per 1 juli 2015 gelden.

Compactcursus Bijstaan Slachtoffers Mensenhandel **

9,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De cursus waarmee u voldoet aan de specialisatievoorwaarden die per 1 juli 2015 gelden.

Data:
1, 8 november 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 10 J PO
Prijs: € 795,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - meerdaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Jaarlijks zijn wereldwijd 750.000 mensen slachtoffer van enige vorm van mensenhandel; moderne slavernij. Deze lucratieve handel breidt zich zodanig uit dat de bestrijding ervan door de VN, de EU en ook nationaal tot een speerpunt van Justitiebeleid is verklaard. In Nederland wordt door de betrokken instanties voortvarend hieraan gewerkt. Zo is hiervoor het juridische kader geschapen en worden allerlei instanties gestimuleerd om efficiënt met elkaar samen te werken. In hoofdstuk B8.3 (B9 bestaat niet meer) van de Vreemdelingencirculaire wordt het rechtmatige verblijf geregeld van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel gedurende een bepaalde tijd. Juridisch professionals krijgen bij dit soort zaken, behalve met een vaak getraumatiseerde cliënt /slachtoffer, te maken met een 'lappendeken' aan allerlei instanties die ieder voor een deel van de oplossing op juiste wijze ingeschakeld dienen te worden en waarmee ook samengewerkt dient te worden voor de beste uitkomst. Daarnaast heb je te maken met veel rechtsgebieden want in het bijstaan van slachtoffers van mensenhandel kom je bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten tegen. Dan is een goede kennis van deze professionele netwerken en rechtsgebieden van essentieel belang. Deze cursus bied je deze kennis.

Type
Cursus.
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Wat juridisch professionals nodig hebben om slachtoffers van mensenhandel gedegen bij te kunnen staan, is actuele kennis van het vreemdelingenrecht, zowel regulier als asiel waarbij mensenhandel een rol kan spelen. Denk aan de B8.3 regeling, voortgezet verblijf B8.12 en mensenhandel als asielgrond, beschermde opvang etc. Advocaten en andere juristen moeten heel goed weten wat mensenhandel is, qua definitie en qua jurisprudentie zowel nationaal als internationaal.
Bovendien moeten zij een slachtoffer kunnen bijstaan in de strafzaak. Soms moet de politie of het OM overtuigd worden dat het om mensenhandel gaat, maar ook vordering benadeelde partij kan aan de orde zijn en bijstaan bij een getuigenverhoor. Kennis van de artikelen in het wetboek van strafrecht en strafvordering als ook de aanwijzing mensenhandel en internationale verdragen en richtlijnen en (internationale) jurisprudentie hierbij zijn essentieel (denk bv. aan Wet Versterking Slachtoffers en Richtlijn 2011/36/EU).

Overig
Voldoen aan de specialisatievoorwaarden die per 1 juli 2015 gelden?
In nader overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn de specialisatievoorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel als volgt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld.
De rechtsbijstandverlener die werkzaamheden verricht voor een cliënt die het slachtoffer is van mensenhandel, hoeft niet als specialist slachtofferzaken ingeschreven te staan als hij:
• ingeschreven staat voor asiel- of vreemdelingenrecht, én
• deze compactcursus heeft gevolgd, aangevuld met een tweejaarlijkse actualiteitencursus mensenhandel.
Deze voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2015 en zijn van toepassing op de volgende zaakcodes: O013 gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel, Z110 voeging benadeelde partij en Z180 procedure beklag niet vervolging.

Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PE-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Dag 1
- Mensenhandel basis en definitie
- Beleidsuitgangspunten
- Zelfstandig beroep
- art. Sr 273f
- B8.3-regeling VC
- Het netwerk & samenwerking
- Praktisch: voor welke problemen bij welke instantie?
- Kennisnet en dienstverlening van COMENSHA (Coördinatiecentrum Mensenhandel)
- Opbouw van een veiligheidsdossier
- de wijzigingen in de B8.3-regeling van het afgelopen jaar en evaluatie daarvan
- recente nieuwe wijzigingen
- actuele jurisprudentie
- mensenhandel en/of asiel (aandacht voor de pilot besloten opvang van minderjarige asielzoekers behorend tot de risicogroep)
- ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring
- opsporingsindicatie en recht op aangifte
- positieve ontwikkelingen en knelpunten bij ketenpartners

Dag 2
- Bewaken van procedures
- Financiële compensatie
- Bijstand in strafrechtelijke zaken
- Civiele procedure
- Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Bespreking van een zaaksdossier

Ook aan de rechtsbijstand van het slachtoffer tijdens de strafzaak zal nadrukkelijk aandacht besteed worden.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Annet Koopsen
advocaat bij Oudegracht Advocaten

Els Martens
officier van justitie, portefeuillehouder mensenhandel/mensensmokkel

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.