Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Fosfaatrechten en de bescherming van eigendom
-

Cursus Fosfaatrechten en de bescherming van eigendom

v.a. € 395,- (excl. btw)

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Cursus Fosfaatrechten en de bescherming van eigendom De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 meer fosfaat geproduceerd dan is toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom bestaat er sinds 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten. Vanaf deze datum is het verboden fosfaat te produceren met melkvee, tenzij de melkveehouder over fosfaatrechten beschikt. Fosfaatrechten zijn eenmalig uitgegeven, schaars en hebben een grote impact op de Nederlandse landbouw.

Inhoud
In de cursus komt de geschiedenis van het stelsel van fosfaatrechten aan bod. Deze wordt geplaatst tegen de achtergrond van relevante Europese en nationale regelgeving. Verder gaat de docent in op wat het stelsel van fosfaatrechten precies inhoudt en welke bepalingen en jurisprudentie van belang zijn voor de toekenning (en ontneming) van de rechten.

Daarnaast komen de volgende vragen aan bod: op welke manier heeft de staat in zijn algemeenheid de vrijheid heeft om het verwerven van inkomen en het genot van eigendom te beperken? Hoe verhoudt zich dit tot de bescherming van eigendom door het Europese recht (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM)? Bij de bespreking van deze vragen zal relevante nationale en Europese jurisprudentie aan bod komen. Aan de hand van casusposities worden de belangrijkste aspecten en de weging daarvan door de rechter worden besproken.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), rechtsbijstandverzekeringen, accountantskantoren en agrarisch adviseurs.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- weet je hoe het stelsel van fosfaatrechten tot stand is gekomen
- ben je op de hoogte van de mogelijkheden beperkingen die de staat kan opleggen met betrekking tot het verwerven van inkomen en het genot van eigendom
- heb je kennis genomen van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op dit gebied

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 3 PO-punten.
- een certificaat.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00