Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein **
-

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein **

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J PO

v.a. € 375,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Leer nu meer!
3
Informatie Verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein
In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein wordt ingegaan op de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz).

In het begin van de Wmo 2015 en de Jeugdwet heeft de nadruk vooral gelegen op vraagstukken over de verstrekking van hulp en ondersteuning. Sinds enige tijd laat de praktijk echter zien dat gemeenten meer werk maken van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hetzelfde gebeurt in het kader van de Wlz. Dit speelt zowel bij de toegang tot de ondersteuning of zorg als naderhand bij de controle of de betrokkene de verplichtingen is nagekomen die zijn verbonden aan het krijgen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Daarnaast vindt controle op de aanbieders van zorg en ondersteuning plaats.

Doelgroep
Deze verdiepingscursus is bedoeld voor rechtsbijstandverleners (advocatuur, rechtsbijstandsverzekeraars) en medewerkers van gemeenten en het zorgkantoor.

Deelnemers die bij OSR de leergang sociaal domein
of de actualiteitencursus gevolgd hebben, vinden in deze cursus verdieping op de eerder opgedane inzichten.

Cursusvorm
De verdiepingscursus bestaat uit een bijeenkomst van drie uur waarin de docenten kennis overdragen. Ook wordt er gebruik gemaakt van actuele casuïstiek om met de deelnemers in discussie te gaan.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Docenten
Mr. Erik Klein Egelink is seniorrechter bij de rechtbank Gelderland en behandelt voornamelijk zaken op het gebied van de sociale zekerheid. Lees hier meer over Erik.

Matthijs Vermaat heeft zich toegelegd op het ‘gehandicaptenrecht’, waarover hij ook regelmatig publiceert. Hij is daarnaast gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht en het bestuursrecht. Lees hier meer over Matthijs.

Wat leer je?
Na het volgen van deze verdiepingscursus:
- weet je op welke manieren de toegangscontrole door de bestuursorganen wordt uitgevoerd;
- kun je de instrumenten om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan benoemen;
- kun je de wettelijke grondslag van toezicht en handhaving beschrijven;
- kun je uitleggen waar de grenzen aan toezicht en handhaving liggen;
- ken je de begrippen weigering, herziening, intrekking en terugvordering en kun je uitleggen wat een redelijk gebruik van de bevoegdheden tot weigering, intrekking, herziening en terugvordering betekent;
- kun je de inlichtingen- en medewerkingsverplichting van de betrokkene uitleggen;
- kun je beschrijven welke voorwaarden kunnen worden gesteld aan het verlenen van een pgb;
- ken je de voorwaarden voor terugvordering van verstrekkingen.

Benodigde voorkennis en ervaring
Enige kennis van en ervaring met voeren van procedures met betrekking tot de hierboven genoemde wetten wordt verondersteld.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 3 PO-punten of 3 PWO-punten;
- een certificaat
Programma
DatumBegintijdEindtijd
25-10-202109:0012:15
4 juni

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00