Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht
-

Maak kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer

Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht

Tijden

PO punten

NOvA 5 J (PO)

v.a. € 625,- (excl. btw)

Theatertickets

Cursus geboekt? Dan maak je kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer. Kijk hier voor info en deelname

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht * * * De cursus van 10 december gaat gegarandeerd door * * *

Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht

De aansprakelijkheid van scholen jegens leerlingen krijgt steeds meer aandacht, in elk geval in de media. Ouders en studenten lijken mondiger te worden en sneller een claim neer te leggen bij de onderwijsinstelling. In het eerste deel van deze cursus wordt daarom ingegaan op deze specifieke aansprakelijkheid in het onderwijs, en daarbinnen op vier thema’s, namelijk: de aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor ongevallen, voor gymongevallen, voor pesten, misbruik en geweld, en voor de kwaliteit van het onderwijs.

In het tweede deel van de cursus staan het toezicht en de Wet op het onderwijstoezicht (Wot) centraal. De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Het werkterrein van de inspectie strekt zich uit over voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, particulier onderwijs, internationaal onderwijs, Caribisch Nederland en de samenwerkingsverbanden po en vo. Het onderwijs verandert en het toezicht op het onderwijs verandert mee. De inspectie beschikt over handhavingsinstrumenten.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (Sdu) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht
Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Governance en Medezeggenschap; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Cursus Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht
DatumBegintijdEindtijd
23-05-201910:0016:30
Programma
– Zorgplicht
– Ongevallen
– Gymongevallen
– Pesten, misbruik, geweld
– Kwaliteit van het onderwijs
– Intern toezicht: Wet goed onderwijs, goed bestuur
– Extern toezicht: Wet op het onderwijstoezicht
– (Zeer) zwakke scholen
– Recente veranderingen

Docenten
mr.dr. B.M. Paijmans
Prof. mr. M.T.A.B. Laemers

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00