Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap
-

Cursus onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap

Het bestuur van onderwijsinstellingen is de afgelopen jaren veranderd. Voor de praktijk is het van belang te weten wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. Deze cursus geeft een overzicht van de bestuurlijke inrichting van het Nederlandse onderwijs en de juridische positie van de actoren zoals een College van Bestuur.

De inrichting van het bestel wordt complexer door veranderde wetgeving gericht op beter bestuur en intern toezicht en door het ontstaan van bovenbestuurlijke samenwerkingsverbanden.

In de middag wordt de specifieke regeling van de medezeggenschap in het onderwijs behandeld. Ook wordt veel aandacht besteed aan de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die de ongedeelde medezeggenschapsstructuur in het primair en voortgezet onderwijs regelt. In die sector is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) dus niet van toepassing. Het accent zal liggen op de samenstelling (ouders, leerlingen, personeel) en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Daarnaast komen de geschillenregeling en de rechtspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en de Ondernemingskamer aan bod.

Verder besteden we aandacht aan de medezeggenschap in het middelbaar beroepsonderwijs, waar de WOR wel van toepassing is, echter met aanvullende bepalingen in de cao en een deelnemersraad. Tenslotte komt de medezeggenschap in het hoger onderwijs aan bod, waar de onderwijswetgeving een keuze biedt tussen gedeelde (vergelijkbaar met de WOR) en ongedeelde (vergelijkbaar met de WMS) medezeggenschap.

Download hier onze brochure onderwijsrecht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (Sdu) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Rechtspositie en Toezicht in het onderwijs; Klachtrecht en aansprakelijkheid in het onderwijs.

Na afronding ontvang je:

- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Programma
- Interne inrichting
• Rechtsvormen
• Bestuursmodellen
• Besluitvorming
- Externe relaties
• Extern toezichthouders
• Samenwerking (publiek)
• Samenwerking (publiek/privaat)
- Normering governance
- Medezeggenschap PO en VO
• Belangrijkste wettelijke bepalingen
• De MR in de praktijk
• Budget van de MR
• Ondersteuningsplanraad
- Hoofdlijnen medezeggenschap mbo
- Hoofdlijnen medezeggenschap hbo en wo

Docenten
J. Streefkerk
mr. W.D. Berkhout

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00