Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus onderwijsrecht: onderwijssysteem & onderwijswetgeving
-

Cursus onderwijsrecht: onderwijssysteem & onderwijswetgeving

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus onderwijsrecht: onderwijssysteem & onderwijswetgeving Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving

De wetgeving voor onderwijsinstellingen vormt voor buitenstaanders vaak een complex doolhof. Dit heeft onder andere te maken met de sectorale verdeling in het onderwijs, het feit dat publiek- en privaatrecht van toepassing is en de hoge omloopsnelheid van onderwijswetgeving. Ook voor praktijkjuristen is het van belang een algemene notie te hebben van de hoofdlijnen van het Nederlandse onderwijsstelsel en de onderwijswetgeving.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van artikel 23 Gw – de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Dit is van betekenis voor de huidige, wijzigende interpretatie van dat artikel door de wetgever. Drie belangrijke momenten in de geschiedenis van het grondwetsartikel komen aan bod: 1814, 1848 en 1917.

Verder schetst de docent de complexe structuur van het onderwijsrecht aan de hand van de aanduiding van de relevante, uiteenlopende bronnen: Grondwet, sectorwetten, AMvB’s, ministeriële regelingen, gemeentelijke regelgeving, zelfregulering, beleidsregels, sectoroverstijgende wetten, en Europese en internationale verdragen. De laatstgenoemde bron van onderwijsrecht krijgt speciale aandacht door behandeling van de relevante artikelen. Twee uitspraken van het EHRM worden speciaal belicht: Leyla Sahin en Lautsi.

In de middag volgt een overzicht van het setlsel, de belangrijkste onderwijswetten, en uitwerkingen in lagere regelgeving. Ook de verhouding van onderwijswetgeving in relatie tot de Awb en BW en de status en doorwerking van ‘soft regulation’, zoals codes en convenanten, komt aan bod.

Download hier onze brochure onderwijsrecht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht onder redactie van Pieter Huisman (Sdu, laatste druk) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Rechtspositie en Toezicht in het onderwijs; Klachtrecht en aansprakelijkheid in het onderwijs.

Wat leer je?

Na afloop van de cursus:
- ken je de verschillende onderwijswetten;
- weet je hoe onderwijswetgeving zich verhoudt tot de generieke wetten;
- kun je de verbinding leggen tussen de praktijk en relevante toepasselijke onderwijswetgeving.

Na afronding ontvang je:

- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Cursus onderwijsrecht: onderwijssysteem & onderwijswetgeving Programma
- Introductie
- Historische ontwikkelingen van art. 23 Grondwet
- Vrijheid van richting, stichting en inrichting
- Oordelen van het CRM (voorheen Commissie gelijke behandeling)
- Internationaal verdragen en jurisprudentie
- Actuele ontwikkelingen
- Systeem en historie: uitgangspunten
- Structuur van de onderwijs
- Sectorwetten en ‘themawetten’
- Verhouding onderwijswetgeving tot BW en Awb
- Verhouding onderwijswetgeving en interne regelingen/afspraken

Docenten
Prof. mr. M.T.A.B. Laemers
prof.mr. P.W.A. Huisman

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00