Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus onderwijsrecht: plichten mbo/ho en hoger onderwijswetgeving
-

Cursus onderwijsrecht: plichten mbo/ho en hoger onderwijswetgeving

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus onderwijsrecht: plichten mbo/ho en hoger onderwijswetgeving Onderwijsrecht: Rechten en plichten mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs

Wat zijn de verplichtingen van mbo- en ho-instellingen als het gaat om het bieden van doeltreffende aanpassingen voor studenten met een (functie)beperking? Het centraal wettelijk kader hiervoor is de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte. Op het ochtendprogramma staan de verplichtingen uit deze wet, de toepassing en de dilemma’s uit de praktijk en de verantwoordelijkheden van de instelling en de betrokken actoren zoals de examencommissie. Uit de oordelen van onder meer de Commissie voor de Rechten van de Mens volgt een aantal randvoorwaarden bij de vraag of de student 'passend onderwijs' wordt of kan worden aangeboden.

In het middagdeel staat het hoger onderwijs centraal. We bespreken de hoger onderwijswetgeving (met name WHW) en de positie van belangrijke actoren zoals instellingen, studenten, docenten, examencommissie en opleidingscommissie. Ook gaan we in op de rechtsbescherming. Aan de hand van de wettelijke bepalingen en kernjurisprudentie worden enkele thema’s behandeld die raken aan belangrijke rechten en plichten van studenten. De docenten staan stil bij vragen als: Welke (on)mogelijkheden zijn er om te selecteren aan de poort? Welke mogelijkheden hebben studenten om op te komen tegen beoordelingen waar zij het niet mee eens zijn? Hoe kunnen en mogen instellingen omgaan met frauderende studenten? Op welke gronden mogen studenten worden verwijderd van de instelling?

Download hier onze brochure onderwijsrecht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Wat leer je?

Na afloop van de cursus:
- ken je de belangrijkste rechten en plichten van studenten met een (functie)beperking in het mbo en ho;
- ken je de belangrijkste bevoegdheden van organen in het mbo en ho, zoals de examencommissie;
- kun je de kennis over actuele jurisprudentie relateren aan de eigen praktijk;
- kun je de opgedane kennis toepassen op de eigen casuïstiek.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Governance en Medezeggenschap; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Klachtrecht en aansprakelijkheid in het onderwijs; Rechtspositie en Toezicht in het onderwijs.

Na afronding ontvang je:

- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Cursus onderwijsrecht: plichten mbo/ho en hoger onderwijswetgeving Programma

- Wettelijk kader WGB/CZ en verplichtingen
- Verplichtingen voortvloeiend uit de sectorwetgeving (WEB en WHW)
- Oordelen Commissie voor de Rechten van de Mens en relevante jurisprudentie
- WHW, actoren en rechtsbescherming
- Toelating en studiekeuze (matching)
- Beoordelingen van tentamens
- Fraude
- Verwijdering (onder andere judicium abeundi en bindend studieadvies)

Docent

Prof.mr. P.W.A. Huisman

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00