Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus onderwijsrecht: positie onderwijswerknemer en toezicht
-

Cursus onderwijsrecht: positie onderwijswerknemer en toezicht

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus onderwijsrecht: positie onderwijswerknemer en toezicht Onderwijsrecht: Rechtspositie en Toezicht in het onderwijs

Gedurende het ochtenddeel van deze cursus staat de positie van de onderwijswerknemer centraal. Wat zijn de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs? In hoeverre verschilt de arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderwijs nog van overige werknemers met een arbeidsovereenkomst? Verder wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en met name aan bijzondere bepalingen in de verschillende cao’s die in het onderwijs van toepassing zijn.
Specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn de afvloeiingssystematiek in het primair onderwijs, het bindend advies van de commissie van beroep en de bovenwettelijke cao-regelingen in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
In het tweede deel van de cursus staan het toezicht en de Wet op het onderwijstoezicht (Wot) centraal. De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Het werkterrein van de inspectie strekt zich uit over voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, particulier onderwijs, internationaal onderwijs, Caribisch Nederland en de samenwerkingsverbanden po en vo. Het onderwijs verandert en het toezicht op het onderwijs verandert mee. De inspectie beschikt over handhavingsinstrumenten.

Download hier onze brochure onderwijsrecht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).
Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (Sdu) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht

Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Klachtrecht en aansprakelijkheid in het onderwijs; Governance en Medezeggenschap.

Na afronding ontvang je:

- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Cursus onderwijsrecht: positie onderwijswerknemer en toezicht Programma
- Aanstelling en arbeidsovereenkomst
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- Onderwijs-cao’s
- Ontslag werknemer
• Onderscheid werknemer / ambtenaar binnen cao’s
• Artikel 7:671 1h en ontslagrecht
• Commissies van beroep
• Overige onderwerpen
• Ambtenarenrecht
- Bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen
- Bekostiging werkloosheidsuitkeringen
- Participatiefonds
– Kwaliteit van het onderwijs
– Intern toezicht: Wet goed onderwijs, goed bestuur
– Extern toezicht: Wet op het onderwijstoezicht
– (Zeer) zwakke scholen
– Recente veranderingen

Docenten
mr. M.W.A. Scholtes
Prof. mr. M.T.A.B. Laemers

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00