Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel
-

Maak kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer

Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel

Tijden

PO punten

NOvA 5 J (PO)

v.a. € 625,- (excl. btw)

Theatertickets

Cursus geboekt? Dan maak je kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer. Kijk hier voor info en deelname

  • U dient voor deze leergang het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (SDU) aan te schaffen
Informatie Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel * * * De cursus van 26 november gaat gegarandeerd door * * *

Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel

Gedurende het ochtenddeel van deze cursus staat de positie van de onderwijswerknemer centraal. Wat zijn de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs? In hoeverre verschilt de arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderwijs nog van overige werknemers met een arbeidsovereenkomst? Verder wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en met name aan bijzondere bepalingen in de verschillende cao’s die in het onderwijs van toepassing zijn.

Specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn de afvloeiingssystematiek in het primair onderwijs, het bindend advies van de commissie van beroep en de bovenwettelijke cao-regelingen in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

’s Middag ligt het accent op de positie van de klachtencommissies, die op grond van de onderwijswetgeving in vrijwel elke onderwijssector verplicht is voorgeschreven. Welke klachten behandelen de klachtencommissies, welk reglement is van toepassing en wat is het civiele effect van het advies van de klachtencommissie? Daarnaast komen tijdens deze module nog aan de orde: overige rechtsgangen, zoals de Bezwarencommissies functiewaardering, de Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen en de Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag en zelfstudie. Je bereidt je voor met lesstof uit het studieboek en je kunt een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief).

Voor deze cursus is het nodig dat je het Basisboek Onderwijsrecht - Frans Brekelmans, Pieter Huisman (Sdu) aanschaft.

Combineer met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht
Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere delen uit de Leergang Onderwijsrecht: Overzicht van het onderwijssysteem en de onderwijswetgeving; Governance en Medezeggenschap; Rechten en plichten in het onderwijs en passend onderwijs (PO/VO); Passend onderwijs mbo/ho en rechten en plichten hoger onderwijs; Aansprakelijkheid in het onderwijs en Toezicht.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.
Programma Cursus Onderwijsrecht: Rechtspositie onderwijs en Professioneel gedrag personeel
DatumBegintijdEindtijd
09-05-201910:0016:30
Programma
- Aanstelling en arbeidsovereenkomst
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- Onderwijs-cao’s
- Ontslag werknemer
• Onderscheid werknemer / ambtenaar binnen cao’s
• Artikel 7:671 1h en ontslagrecht
• Commissies van beroep
• Overige onderwerpen
• Ambtenarenrecht
- Bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen
- Bekostiging werkloosheidsuitkeringen
- Participatiefonds
- Klachtencommissies en klachtenprocedure
- Klachtencommissie in PO en VO
- Wanneer klachtencommissie?
- Status advies klachtencommissie
- Rol klachtenprocedure in civiele procedures
- Overige commissies

Docenten
mr. W. Lindeboom
Mr.drs. S. Kruithof

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00