Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Openbaarheid van bestuur *
-

Cursus Openbaarheid van bestuur *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

v.a. € 750,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
6
Informatie Cursus Openbaarheid van bestuur Actuele inzichten in de Wob en het wetsvoorstel Woo
Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom de Wob en het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een hot item. Met enerzijds de roep om transparantie en anderzijds voorkoming van misbruik van de informatieplicht van de overheid.

Het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo), dat de opvolger van de WOB zou moeten zijn, legt nu een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken. Maar niet alleen overheden, ook semioverheden moeten transparanter gaan worden. Ook voor bedrijven zal de Woo gevolgen hebben. Concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens zullen geen absolute weigeringsgrond meer opleveren: een bestuursorgaan kan besluiten dat het belang van openbaarmaking zwaarder moet wegen dan het belang van het bedrijf.

Het is de vraag of de Eerste Kamer, gezien alle bezwaren die er zijn, het wetsvoorstel zal aannemen. Maar gezien het belang van de wijzigingen die de Woo voor de praktijk met zich zal brengen, is het zaak om deze ontwikkelingen goed te volgen. Zo moeten bedrijven bij het verstrekken van informatie aan de overheid in feite nu al anticiperen op de mogelijke gevolgen van de Woo.

Tegen de tijd dat deze cursus gegeven wordt zal in ieder geval meer duidelijk zijn.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt rondom de Wob. Ze kennen de laatste stand van zaken en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Wob;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Na afronding ontvang je:
- 6 PO-punten (NOvA) en 6 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Cursus Openbaarheid van bestuur Inhoud
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob):

- Stelsel en reikwijdte van de wet
- Een nieuwe Wob: actieve openbaarmaking en goede toegankelijkheid
- Welke bestuursorganen vallen onder de Wob?
- Wie kan om informatie verzoeken?
- Beslistermijnen en procedure
- Absolute en relatieve weigeringsgronden

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus Bewijs in het bestuursrecht*
8,8
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
vooraankondiging
Cursus schadevergoeding in het bestuursrecht*
8,5
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
vooraankondiging
Actualiteitencursus gesubsidieerde rechtsbijstand**a
8,3
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
23-11-2020
Actualiteitencursus Awb**a
7,7
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
15-10-2020