Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures *
-

Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Ontwikkeld in samenwerking met de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ advocaten).
10
Informatie Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures In deze cursus worden, naast actuele juridische kennis, verschillende niet-juridische aspecten behandeld. In een arbeidsongeschiktheidszaak zijn verschillende specialisten betrokken: van arbo-arts, tot verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige. Wat doe je als deze deskundigen elkaar tegenspreken?
Als je als advocaat of jurist arbeidsongeschiktheidszaken behandelt, moet je juridische kennis uiteraard up-to-date zijn. Ook heb je inzicht nodig in niet-juridische afwegingen, van zowel arbeidskundige als medische aard. Al deze aspecten kunnen de uitkomst van de procedure beïnvloeden.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor elke advocaat of jurist die arbeidsongeschiktheidszaken behandelt.

Cursusvorm
Dit is een tweedaagse cursus en bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

Docenten
Deze cursus wordt gegeven door: Peter Hanenberg

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- heb je inzicht in de praktijk, aan de hand van een casus;
- heb je de problematiek rond WAO-zaken onderzocht;
- kun je omgaan met betrokkenen van andere disciplines;
- heb je geoefend in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
- kun je ingewikkelde arbeidsongeschiktheidsprocedures, waarbij meer disciplines betrokken zijn, in goede banen leiden;
- kun je nog betere bezwaar- en beroepschriften opstellen.

Benodigde voorkennis en ervaring
Er wordt verwacht dat cursisten beschikken over basiskennis van het stelsel van sociaal zekerheidsrecht, bijvoorbeeld opgedaan tijdens de Basiscursus Sociaal zekerheidsrecht.

Na afronding ontvang je:
- 10 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Wat cursisten zeggen over deze cursus:
‘’Eerste cursusdag was gezien de eigen voorkennis niet heel toevoegend qua eigen kennis, maar de tweede dag was zeker zinvol met meer interactie tussen de cursusleider en de deelnemers, en omdat er ook diverse praktijksituaties werden besproken. Leuk ook om met verschillende disciplines daar te zitten en ervaringen te kunnen delen, het was daardoor dynamischer omdat er ook verschillende belangen meespelen van werknemers, werkgevers en verzekeraars.’’
Programma Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures Inhoud
Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvang je een uitgebreid programma, inclusief tijden.

- Arbeidsongeschiktheidsregelingen, re-integratiebeleid; procesdossier: eerste fase
- Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsregelingen, relatie met re-integratiebeleid, toepasselijke arbeidsongeschiktheidsregimes en beoordelingssystematiek
- Start behandeling procesdossier: aanpak en eerste beoordeling bezwaarmogelijkheden
- Verzekeringsgeneeskundige beoordeling, mede aan de hand van het procesdossier
- Einde wachttijd
- Arbeidsongeschiktheidscriterium WAO/WIA, eisen gesteld aan verzekeringsgeneeskundige beoordeling, vaststellen beperkingen, FML en vaststellen bijzondere belastbaarheid, opbouw medische bezwaar-en beroepsprocedure, procesdossier: onderbouwen van een medische bezwaarprocedure, opvragen informatie, deskundigenrapportage, Arbeidskundige beoordeling mede aan de hand van het procesdossier, vaststelling maatman en maatmanloon
- Kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan functieduiding (inclusief incalculeren basale kennis en ervaringsniveau)
- Jurisprudentie CRvB over toelaatbaarheid en inzichtelijkheid van CBBS-systeem
- Procesdossier: Geschiktheid gezien aan de hand van beoordeling maatman en resterende verdiencapaciteit
- De uitkering, samenloop van inkomen met uitkering, uitkeringsregime WGA, re-integratieverplichtingen als voorwaarde voor uitkering, hernieuwde arbeidsongeschiktheid, procesdossier: afronding

Werkwijze
Deze basiscursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Vooraf ontvang je van ons studiemateriaal met casuïstiek, voorbereidingsopdrachten, aanvullende literatuur en jurisprudentie. Tijdens de basiscursus wordt gebruikgemaakt van een PowerPoint-presentatie.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00