Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk *
-

Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 PO J

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Belangrijkste thema's en actualiteiten uit het pensioenrecht toegesneden op de arbeidsrechtpraktijk
5
5
Informatie Wat moet je als arbeidsrechtjurist of HR-professional weten van het pensioenrecht?
Je bent werkzaam in de arbeidsrecht- of HRM-praktijk. Je bent geen pensioenspecialist, maar loopt in de praktijk regelmatig tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, wijziging van de pensioenregeling, etc. Na het volgen van deze cursus ben je in staat voor jezelf uit te maken welke pensioenrechtelijke vragen je zelf kunt beantwoorden en behandelen en voor welke vragen je een pensioendeskundige moet inschakelen. De pensioenonderwerpen die aan bod komen hangen samen met de 3 fasen van het dienstverband: instroom (in dienst treden), doorstroom (in dienst zijn) en uitstroom (uit dienst gaan).

Cursusvorm
Het programma van deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 1 contactuur (18 mei) én een klassikale middagcursus van 4 contacturen (25 mei).
In de online bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de introductie van enkele basale pensioenrechtonderwerpen (zie programma). Ook biedt deze online bijeenkomst de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om vragen die de deelnemers op voorhand hebben te inventariseren. De input verwerken de docenten in het programma van de klassikale bijeenkomst (zie programma) waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door Rachid Aoladsi, Tim Zuiderman en Jeroen Los. Rachid is arbeidsrechtadvocaat en werkzaam bij Doorn en Keizer Advocaten in Amsterdam. Tim en Jeroen zijn beiden pensioenrechtadvocaat bij Blom Veugelers Zuiderman Advocaten in Vlaardingen en Nieuwegein.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- Kun je op hoofdlijnen het Nederlands pensioenstelsel en het pensioenrecht uiteenzetten;
- Kun je een inschatting maken over welke vragen of kwesties in jouw praktijk je zelf kunt adviseren en welke je beter kunt doorverwijzen naar een (pensioen-)specialist.

Na afronding van deze cursus ontvang je:
- 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en PWO erkend als PE-cursus;
- Certificaat

Wat cursisten zeggen over deze cursus:
''Erg leerzaam en interessant. Wel is enige basiskennis van het pensioenrecht vereist. Heel goed op de rechtspraktijk toegespitst, er wordt praktisch toepasbare info gegeven. De intake-sessie een week van te voren is erg waardevol, omdat daarmee de cursus op de actuele vragen van cursisten wordt afgestemd.''
Programma Programma
Deze cursus bestaat uit een korte online bijeenkomst en een klassikale bijeenkomst.

A. Programma online bijeenkomst (18 mei)
In de online bijeenkomst krijg je een introductie op de volgende onderwerpen:
- Hoofdlijnen pensioenregelgeving (o.a. Pensioenwet, Wet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, WOR);
- Totstandkoming en wijziging pensioenregeling;
- Vormen van pensioen;
- Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid;
- Waardeoverdracht;
- Invloed partner op pensioen;
- AOW-ontslagbeding, de nevenvordering ex art. 7:686a lid 3 BW en de werkingssfeer van cao’s.
Deze online bijeenkomst biedt ook gelegenheid om kennis met elkaar te maken en om vragen van de deelnemers te inventariseren die tijdens de klassikale bijeenkomst behandeld worden.

B. Programma klassikale bijeenkomst (25 mei)
Tijdens de klassikale bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Pensioenwet
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (werkingssfeer en vrijstellingskwesties)
- Verplichte cao’s
- Pensioenontslagbeding
- Arbeidsongeschiktheidskwesties (vooral premievrije voortzetting van pensioenopbouw is een veel voorkomend discussiepunt)
-
- Het voorgaande bezien vanuit het perspectief van werkgeversplichten (mede afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input)
- Eventuele andere pensioenonderwerpen eveneens afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input
- De gevolgen uit het pensioenakkoord voor de arbeidsrechtpraktijk: wijziging van arbeidsvoorwaarden (moeten werknemers gecompenseerd worden? Op welke manier moet je dit vaststellen? En op welke wijze zou er dan gecompenseerd kunnen worden?)

Werkwijze
Deze cursus sluit aan op de praktijk van arbeidsrechtjuristen en HR-professionals. De docenten inventariseren tijdens de online bijeenkomst welke vragen er onder de deelnemers leven. Tijdens de klassikale bijeenkomst behandelen zij de onderwerpen op interactieve wijze. Kennisoverdracht wordt afgewisseld met de behandeling van korte praktijkcasus en actuele ontwikkelingen. Daarnaast bieden zowel de online bijeenkomst als de klassikale bijeenkomst ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.


Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00