Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) * a
-

Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) * a

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 PO J

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Rechtspositie ambtenaren vanaf 1 januari 2020
  • Combinatie van kennisoverdracht en praktijkcasuïstiek
  • Topdocenten uit de praktijk
5
Informatie Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) Marije Schneider over de normalisering
Vanaf 1 januari 2020 is de normalisering een feit, we gaan over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In onderstaande video vertelt Marije Schneider, docent van deze cursus, welke gevolgen deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.Wat is er op 1 januari 2020 concreet veranderd in de rechtspositie van ambtenaren?
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren) en private werknemers. Het civiele arbeidsrecht is van toepassing georden op de ambtenaar, maar de bijzondere regels – zoals over integriteit - uit het ambtenarenrecht blijven bestaan.

Wij ondersteunen elke juridische en HR- professional die vanaf 1 januari 2020 te maken heeft met de rechtspositie van ambtenaren. Aan de hand van kennisoverdracht en met behulp van praktische casuïstiek begrijp je de gevolgen van die Wnra bewerkstelligt voor de rechtspositie van ambtenaren.

Van bestuursrechtelijke aanstelling naar het civiele arbeidsovereenkomst
Het belangrijkste gevolg van Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van ambtenaren “omklapt” naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dat brengt de nodige gevolgen en complicaties met zich mee voor overheidswerkgevers. De rechtspositie van ambtenaren wijzigt namelijk aanzienlijk en daarmee ook het personeelsbeleid. Zorg ervoor dat je qua kennis up to date bent!

OSR Juridische Opleidingen heeft deze cursus ontwikkeld samen met mr. Marije Schneider (Universiteit Leiden/Centrale Raad van Beroep) en mr. Saar van Waegeningh (BINGH Advocaten). Alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht en de Ambtenarenwet 2017 komen op praktische wijze aan bod. Aan de hand van casuïstiek van gemeentelijke en ambtelijke organisaties worden de gevolgen van de Wnra voor de rechtspositie van ambtenaren direct inzichtelijk.

Over Marije Schneider
Marije Schneider is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenrecht. Marije is universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij rechter bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Tot voor kort was Marije advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken en maakte zij deel uit van het Expertiseteam Normalisering.

Over Saar van Waegeningh
Saar van Waegeningh is advocaat/partner bij BINGH Advocaten en gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht. Saar doceert geruime tijd voor OSR Juridische Opleidingen op diverse thema's binnen het ambtenaren- en arbeidsrecht.
Lees het artikel van onze topdocent Saar van Waegeningh.

Wat moet ik straks weten, wat moet er dit jaar allemaal nog gebeuren en wat brengt mij deze cursus?
Na afloop van deze cursus kun je de relevante gevolgen en implicaties van de Wnra voor de rechtspositie van werknemers bij overheidswerkgevers uitleggen. Met de opgedane kennis en inzichten kun publiekrechtelijke werkgevers en werknemers adviseren over hun rechten, plichten en mogelijkheden als gevolg van de invoering van de Wnra.

Voor wie is deze cursus relevant?
Het programma van deze cursus is ontwikkeld voor elke juridische of HR-professional die kennis en begrip wil verkrijgen van de rechtspositie van ambtenaren zoals deze geldt met ingang van 1 januari 2020. Hierbij denken wij aan (o.a.): advocaten/(rechtsbijstand)juristen en HR-professionals.

Cursisten over deze cursus:
“Interessante en inspirerende bijeenkomst. Duidelijk is wel dat het arbeidsrecht voor ambtenaren er na 1 januari 2020 niet eenvoudiger op is geworden. Uitstekende docente. Wist waar zij over sprak, behandelde het onderwerp op een boeiende wijze.”
“Ik vond het een geweldige cursus die met veel humor en enthousiasme werd gegeven”
“Uitstekende cursus, sluit aan op de dagelijkse praktijk”

Reacties van deelnemers op de vraag wat OSR moet doen om een hogere score te realiseren:
“Niets, maar een 10 geef ik nooit”
“Niets. De cursus was perfect”
Programma Cursus rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 (Wnra) Programma
Het programma heeft als insteek de drie stadia van een dienstverband, namelijk: ‘Instroom – Doorstroom – Uitstroom’.
Vanuit deze drie stadia komen alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht aan bod. Per deelonderwerp wordt eerst de systematiek van het arbeidsrecht uitgelegd. Daarna wordt aan de hand van een korte casus gezamenlijk de praktijkslag gemaakt.

Aan bod komt:
1. Soorten arbeidsovereenkomsten
2. Bijzondere bedingen: proeftijd, boetebeding en concurrentiebeding
3. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
4. Ketenregeling
5. Ziekte en re-integratie
6. Flexibel werken
7. Beëindiging dienstverband (ontslagrecht)
8. Capita selecta Ambtenarenwet 2017
Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:
- Wettekst Wet normalisering rechtspositie ambtenarenrecht;
- Uitwerking presentatie docenten;
- Casusposities (1 korte casus per deelonderwerp).

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basisopleiding arbeidsrecht*
8,3
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
18-05-2021
Basisopleiding arbeidsrecht*
8,3
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
03-11-2021
Verdiepingscursus ontslagrecht**a
NOvA 10 J (PO)
€ 1250,-
vooraankondiging