Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Wnra toegepast: aanpak van integriteitskwesties onder de Wnra **
-

Maak kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer

Cursus Wnra toegepast: aanpak van integriteitskwesties onder de Wnra **

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 PO J

v.a. € 625,- (excl. btw)

Theatertickets

Cursus geboekt? Dan maak je kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer. Kijk hier voor info en deelname

  • Integriteit en ambtenaren: welke mogekijkheden zijn er vanaf 1 januari 2020?
  • Interactieve cursusprogramma
  • Topdocent uit de praktijk
5
Informatie Cursus Wnra toegepast: aanpak van integriteitskwesties onder de Wnra 1 januari 2020: wat verandert er concreet in de rechtspositie van ambtenaren?
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren) en private werknemers. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels uit het ambtenarenrecht blijven bestaan.
Integriteit is zo’n thema dat ook na de invoering van de Wnra van toepassing blijft. Op schending hiervan biedt de Ambtenarenwet diverse disciplinaire maatregelen en strafmaatregelen aan overheidswerkgevers. Denk hierbij aan berisping, schorsing en in het meest ernstige geval het onvoorwaardelijke strafontslag.

Na 1 januari 2020 vervangt het Burgerlijk Wetboek (BW) de Ambtenarenwet. Het BW kent deze specifieke disciplinaire maateregelen en strafmaatregelen niet of in ieder geval niet op dezelfde manier of in dezelfde mate.
Belangrijke vragen zijn daarom: hoe ga je met ingang van 1 januari a.s. om met het begrip ‘integriteit’ en welke mogelijkheden zijn er dan bij de schending van integriteit.

Hoe ga je om met integriteit en de schending hiervan na 1 januari 2020?
Ondanks dat de Ambtenarenwet vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing is zijn er nog diverse mogelijkheden voor overheidswerkgevers om op te treden tegen niet of minder integere werknemers. Om dit effectief te kunnen doen vraagt de juiste toepassing van relevante kennis van zowel het civiele (arbeids-)recht en het algemeen bestuursrecht.
Ben jij als advocaat, (rechtsbijstands-)jurist of als HR-professional betrokken bij procedures waarbij de integriteit van werknemers in het geding is? Dan is de deze praktijkgerichte cursus een absolute aanrader.
Deze cursus heeft OSR Juridische Opleidingen ontwikkeld samen met mr. Marion van den Brekel (Van den Brekel Advocaten). In deze cursus krijg je handvatten en mogelijkheden om na 1 januari 2020 (na de inwerkingtreding van de Wnra) op te treden tegen publiekrechtelijke werknemers die niet of niet helemaal handelen als integere / ‘goed’ werknemer.
Aan de hand van casussen van gemeentelijke en ambtelijke organisaties worden de gevolgen en de mogelijkheden.

Over Marion van den Brekel
Marion van den Brekel begon haar loopbaan in 1982 als marineofficier. Na haar rechtenstudie trad ze binnen de marine op als procesgemachtigde in ambtenarenzaken. Daarna heeft Marion de overstap gemaakt naar de advocatuur (Borsboom & Hamm Advocaten / Senior advocaat bij Pels Rijcken arbeids- en ambtenarenrecht). In ( ) richtte Marion Van den Brekel advocaten op, een kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.


Wat leer ik in deze cursus?
Na afloop van deze cursus:
- Kun je uiteenzetten wat voor en na 1 januari 2020 onder de definitie ‘integriteit’ van overheidsmedewerkers wordt verstaan;
- Kun je uiteenzetten welke thema’s en onderwerpen uit het publiek- en privaatrecht een rol (kunnen gaan) spelen bij integriteitskwesties;
- Kun je overheidswerkgevers adviseren op welke wijze zij hun integriteitsbeleid na 1 januari 2020 vorm kunnen geven en vastleggen;
- Kun je overheidswerkgevers en hun medewerkers adviseren over hun rechten, plichten en mogelijkheden in integriteitskwesties.

Voor wie is deze cursus relevant?
Het programma van deze cursus is ontwikkeld voor juridische en HR-professionals die kennis en inzicht willen krijgen hoe zij met integriteit, integriteitsbeleid en integriteitskwesties moeten en kunnen omgaan vanaf 1 januari 2020. Dit programma is interessant en relevant voor o.a. advocaten, (rechtsbijstand)juristen, HR-professionals en leidinggevenden (met basiskennis over de (gevolgen van de) Wnra) binnen overheidswerkgevers.
Programma Cursus Wnra toegepast: aanpak van integriteitskwesties onder de Wnra
DatumBegintijdEindtijd
04-03-202010:0016:30
Programma
In deze cursus komen alle relevante (deel)onderwerpen rondom het thema integriteit en schending.
Per deelonderwerp wordt eerst de systematiek van het arbeidsrecht uitgelegd. Daarna wordt aan de hand van een korte casus het betreffende deelonderwerp vertaald naar de praktijk. Aan bod komt:

(Hier de input / onderwerpen door Marion)


Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:
- Hand-out presentatie
- Casusposities (korte praktijkcasus per deelonderwerp).

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)**
9,0
NOvA 5 PO J
€ 695,-
06-12-2019
Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)**
9,0
NOvA 5 PO J
€ 695,-
18-02-2020
Leergang basis arbeidsrecht*
8,4
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
19-05-2020
Leergang basis arbeidsrecht *
8,4
NOvA 20 J (PO)
€ 2250,-
04-11-2020
Cursus Wnra toegepast: normalisering en civiel arbeidsrecht voor leidinggevenden binnen de overheid
NOvA 3 PO J
€ 375,-
09-12-2019